Cryptografie

Cryptografie of cryptologie (uit het Oudgrieks: κρυπτός, geromaniseerd: kryptós “verdoezeld, mysterie”; en γράφειν graphein, “to compose”, of – λογία – logia, “studie”, respectievelijk) is...

Masker R-CNN

We presenteren een doordacht eenvoudig, aanpasbaar en algemeen systeem voor bijvoorbeeld segmentatie van objecten. Onze methodologie identificeert de vragen in een beeld, terwijl er...

Computer Visie

PC Vision, vaak ingekort als CV, wordt gekarakteriseerd als een concentratieveld dat probeert strategieën te creëren om PC’s in staat te stellen “te zien”...

Computer vision