Programmeren

Wat is computerprogrammering?

Computerprogrammering is het proces van ontwerpen, schrijven, testen en onderhouden van de broncode van computerprogramma’s. Het wordt ook wel coderen of softwareontwikkeling genoemd. Broncode is de reeks instructies die een computer kan begrijpen en uitvoeren. Deze instructies zijn geschreven in een programmeertaal, zoals Python, C++ of Java. Een eenvoudig programma in Python om “Hallo wereld!” […]

Programmeren

Python afdrukfunctie begrijpen

In de meeste gevallen beginnen Python gebruikers hun reis door te begrijpen hoe print() werkt.  De print functie helpt programmeurs bij het schrijven van hun one liners zoals hello world. Print kan ook worden gebruikt voor het weergeven van geformatteerde berichten op het scherm en voor het opsporen van bugs. Dat gezegd zijnde, de print […]

Programmeren

Begrijpen hoe Python Teller werkt

Het tellen van meerdere herhalende objecten in één keer is een enorm probleem geweest in het programmeerlandschap. Gelukkig biedt Python verschillende technieken en hulpmiddelen waar mensen hun voordeel mee kunnen doen om dit probleem aan te pakken. De teller die Python biedt vanuit zijn verzamelingen biedt een pythonische, efficiënte en schone oplossing.  Deze subklasse biedt […]

Programmeren

Min Heap en Max Heap Implementatie – Hoe het allemaal werkt

Het gebruik van gegevensstructuren is van vitaal belang op het gebied van computerprogrammering, vooral wanneer het gaat om het snel en efficiënt opslaan, beheren en organiseren van gegevens. Elke ontwikkelaar moet overwegen om gegevensstructuur grondig te begrijpen, omdat het zijn vaardigheden aanzienlijk kan verbeteren. Min en max heap implementatie zijn een belangrijk onderdeel van datastructuur […]

Programmeren

Opsommen in Python – Wat je moet weten

In het Python programma gebruiken programmeurs vaak de for-lus om een lus te maken op een iterabel object. Wat dit in essentie betekent, is dat je geen telvariabele nodig hebt om items binnen de iterable te benaderen. In bepaalde gevallen hebben programmeurs echter een variabele nodig die bij elke iteratie van de lus kan veranderen. […]

Programmeren

Insertion Sort – Leren over de grondbeginselen

In de kern dient insertion sort als een sorteeralgoritme. Het kan verschillende ongesorteerde elementen bij elke iteratie op de voor hen meest geschikte plaats zetten. Je zou kunnen zeggen dat dit algoritme ongeveer hetzelfde werkt als hoe mensen kaarten sorteren in hun handen. Als je ervaring hebt met kaartspelen, weet je dat kaartspelers sorteren in […]

Programmeren

Hoe meerdere plots plotten in Matplotlib

Programmeurs gebruiken plot vaak voor het tekenen van punten in diagrammen. De plot () functie creëert standaard een lijn die begint in een punt en eindigt in een ander punt. Deze functie houdt rekening met parameters om de punten van het diagram te bepalen. De X-as bevat de punten voor parameter 1 en de Y-as […]

Programmeren

Quick Sort algoritme

Quick Sort lijkt veel op merge sort in de zin dat dit algoritme programmeurs helpt bij het verdelen en veroveren. Het kiest elementen als een spil, waarna het partities maakt in de array. Quick sort kent vele versies en elk van hen kiest de spil anders. Het commando partition() is misschien wel het belangrijkste onderdeel […]

Programmeren

Pseudocode

Programmeurs en datawetenschappers gebruiken meestal de term pseudocode voor programmeer- en machine-leertaken. Met pseudocode geeft een programmeur zijn codes en implementatie weer om een algoritme op te zetten. Kort gezegd kun je zeggen dat pseudocode een representatie is van een algoritme. De belangrijkste reden om pseudocode te gebruiken is om een andere programmeur te helpen […]

Programmeren

Beste Python IDE

Uw codes schrijven met behulp van de Python Shell of de IDLE is geen veeleisende taak. Echter, het gebruik van deze tools voor grote projecten kan intimiderend zijn. Daarom heb je een goede code editor of een IDE nodig om al je codes voor een project te schrijven. Een speciale code-editor zal uw codering leuker […]

Talen

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.