Wiskunde en Statistiek

Vals negatief

Bij het begrijpen van de hypothese kunnen twee fouten nogal verwarrend zijn. Deze twee fouten zijn vals-negatief en vals-positief. Je kunt vals-negatieve fouten ook type II-fouten noemen en vals-positieve fouten type I-fouten. Terwijl u leert, denkt u misschien dat deze fouten geen nut hebben en alleen maar uw tijd zullen verspillen bij het leren van […]

Wiskunde en Statistiek

Box Plot Bespreking

Met een box plot of box and whisker plot kunt u de databankverdeling weergeven op een overzicht met vijf getallen. Het eerste kwartiel Q1 is het minimum, het derde kwartiel Q3 is de mediaan, en het vijfde kwartiel Q5 is het maximum. U kunt de uitschieters en hun waarden vinden met behulp van een boxplot. […]

Wiskunde en Statistiek

Bayesiaanse netwerken

Het maken van een probabilistisch model kan een uitdaging zijn, maar blijkt nuttig bij machinaal leren. Om zo’n grafisch model te maken, moet je de probabilistische relaties tussen variabelen vinden. Stel dat u een grafische voorstelling van de variabelen maakt. U moet de variabelen voorstellen als knooppunten en voorwaardelijke onafhankelijkheid als de afwezigheid van randen. […]

Wiskunde en Statistiek

Vooringenomenheid Vs. Variant

Bias en Variantie zijn twee belangrijke voorspellingsfouten die meestal voorkomen tijdens een machinaal leermodel. Machinaal leren lost tal van problemen op waar we ons zorgen over maken. Door middel van machinaal leren kunnen we activiteiten uitvoeren die we voorheen niet konden uitvoeren. Omdat machinaal leren de meeste problemen oplost, staan we voor verschillende uitdagingen. Deze […]

Wiskunde en Statistiek

Empirische regel

Wat is de Empirische Regel? Deze regel in de statistiek suggereert dat alle gegevens die je kunt waarnemen onder drie verschillende standaardafwijkingen van het gemiddelde vallen in een normale verdeling. U kent de empirische regel misschien ook wel als de 68-95-99,7-regel of de 3-sigma-regel. Volgens de regel zal 68% van de gegevens in de eerste […]

Wiskunde en Statistiek

Geometrische verdeling

De geometrische verdeling is een discrete verdeling voor n=0, 1, 2, … met waarschijnlijkheidsdichtheidsfunctie waarbij 0<p<1, q=1-p, en de distributiefunctie is De geometrische toe-eigening is de belangrijkste discrete onregelmatige overdracht zonder geheugen. Het is een discrete steekproef van de exponentiële dispersie. Merk op dat enkele makers (bv. Beyer 1987, p. 531; Zwillinger 2003, pp. 630-631) […]

Wiskunde en Statistiek

Bètadistributie

  Een algemeen soort van verdeling die wordt gezegd aan de gamma-verdeling. De standaarddefinitie noemt deze alfa en bèta, en de andere gebruikt daarom bèta^’=beta-1 en alfa^’=alpha-1 (Beyer 1987, p. 534). De bèta-verdeling wordt gebruikt als een eerdere verdeling voor binomiale proporties in Bayesiaanse analyse (Evans et al. 2000, p. 34). De bovenstaande plots zijn […]

Wiskunde en Statistiek

Paretodistributie

De circulatie met waarschijnlijkheid dikte capaciteit en toe-eigeningswerk gekarakteriseerd over de tussentijd x>=b. Het is geactualiseerd in de Wolfram Taal als ParetoDistribution[k, alpha]. Het ruwe moment is voor , het geven van de eerste paar as Het centrale moment is voor en waar is een gammafunctie, is een geregulariseerde hypergeometrische functie, en is een beta-functie, […]

Wiskunde en Statistiek

Inzicht in de overlevingsanalyse: Kaplan-Meier schatting

Inleiding Voor menselijke proefpersonen worden, om de werkzaamheid en veiligheid op elkaar af te stemmen, gecontroleerde experimenten uitgevoerd die als klinisch onderzoek worden aangeduid.[1] In klinisch of gemeenschapsonderzoek wordt het effect van een interventie beoordeeld door het meten van het aantal proefpersonen dat de interventie heeft overleefd of gered gedurende een periode van uw tijd. […]

Wiskunde en Statistiek

Waarschijnlijkheidsconcepten uitgelegd: Maximale waarschijnlijkheidsschatting

Inleiding In deze post leg ik uit wat de meest waarschijnlijke methode voor het schatten van parameters is en geef ik een eenvoudig voorbeeld om de tactiek aan te tonen. Een aantal van de inhoud vereist kennis van fundamentele waarschijnlijkheidsbegrippen zoals de definitie van waarschijnlijkheid en onafhankelijkheid van gebeurtenissen. Ik heb een blogpost geschreven met […]

Talen

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.