Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Het werken met Git op de orderlijn kan overweldigend zijn. Om daarmee te helpen, hebben we een overzicht gemaakt van de normale Git-aanwijzingen, wat elke methode is en hoe deze te gebruiken. Onze verwachting is dat dit Git elke dag eenvoudiger te gebruiken maakt.

Git heeft veel bijzondere klanten die je in staat stellen om Git te gebruiken zonder de orderregel. Herkennen welke activiteiten de klant buiten het zicht uitvoert is nuttig om te zien hoe Git functioneert. Voor het geval je met Git begint, kijk dan ook eens naar onze geweldige gids over dit onderwerp.

Werken met buurtkluizen

git init

Deze opdracht transformeert een register in een ongevuld Git-archief. Dit is de eerste fase in het maken van een winkel. In het kielzog van het runnen van git init, het opnemen en indienen van records/registries is denkbaar.

Gebruik:

# verander directory naar codebase

$ cd /file/path/to/code

# maak van de map een Git-Repository

$ git init

In de praktijk:

# verander directory naar codebase

$ cd /Gebruikers/computernaam/Documenten/website

# maak van de map een Git-Repository

$ git init

Geïnitialiseerde lege Git-repository in /Users/computer-naam/Documenten/website/.git/

git omvatten

Voegt documenten toe in het organiserende gebied voor Git. Voordat een document toegankelijk is om zich te concentreren op een archief, moet het record worden toegevoegd aan de Git-lijst (organiserend gebied). Er zijn een paar verschillende benaderingen om git te gebruiken, waaronder hele catalogi, expliciete records, of elk afzonderlijk ongestaged document.

Gebruik:

$ git voeg <bestand of mapnaam toe>

In de praktijk:

# Om alle bestanden toe te voegen die niet geënsceneerd zijn:

$ git toevoegen.

# Om een specifiek bestand in scène te zetten:

$ git index.html toevoegen

# Om een hele map in scène te zetten:

$ git css toevoegen

zich onderwerpen

Noteer de voortgang van de documenten naar een nabijgelegen opslagplaats. Voor een eenvoudige referentie heeft elke inzending een uniek ID.

Het is een goede gewoonte om bij elk document een bericht op te nemen dat de voortgang van het document verduidelijkt. Het toevoegen van een bericht vindt een specifieke wijziging of het begrijpen van de wijzigingen.

Gebruiken:

# Het toevoegen van een vastlegging met bericht

$ git commit -m “Commit bericht tussen aanhalingstekens”

In de praktijk:

$ git commit -m “Mijn eerste commit bericht”

Mijn eerste commit boodschap…

1 bestand gewijzigd, 0 invoegingen(+), 0 schrappingen(-)

maak modus 100644 homepage/index.html

Git-status

Deze opdracht herstelt de huidige toestand van het archief.

Git status zal de huidige werkende tak herstellen. Als de kans bestaat dat een document zich in het ordeningsgebied bevindt, maar nog niet is ingediend, verschijnt het met de git-status. Of dan weer, als er geen progressies zijn zal het niets teruggeven om in te dienen, werkend register schoon.

$ Git status

In de praktijk:

# Bericht wanneer de bestanden niet geënsceneerd zijn (git add)

Git-status van $

Op tak SecretTesting

Onopgespoorde bestanden:

(gebruik “git add <file>…” om op te nemen in wat zal worden vastgelegd)

homepage/index.html

# Bericht wanneer bestanden niet zijn vastgelegd (git commit)

Git-status van $

Op tak SecretTesting

Uw branche is up-to-date met ‘origin/SecretTesting’.

Wijzigingen die moeten worden doorgevoerd:

(gebruik “git reset HEAD <bestand>…” om te ontleden)

nieuw bestand: homepage/index.html

# Bericht wanneer alle bestanden zijn geënsceneerd en vastgelegd

Git-status van $

Op tak SecretTesting

niets vast te leggen, werkmap schoon te maken

Gitconfiguratie

Met Git zijn er talloze arrangementen en instellingen denkbaar. git config is de manier waarop deze instellingen worden uitgevoerd. Twee belangrijke instellingen zijn client user.name en user.email. Deze kwaliteiten stellen in wat voor emailadres en naam er op een nabijgelegen PC wordt ingezonden. Met git config wordt een – wereldwijde banner gebruikt om de instellingen samen te stellen voor alle opslagplaatsen op een PC. Zonder een – worldwide banner instellingen zal deze gewoon van toepassing zijn op het huidige magazijn waar u zich vanaf nu in bevindt.

$ git config <setting> <commando>

In de praktijk:

# Running git config wereldwijd

$ git config –global user.email “my@emailaddress.com”

$ git config –global user.name “Brian Kerr”

# Running git config op de huidige repository instellingen

$ git config user.email “my@emailaddress.com”

$ git config user.name “Brian Kerr”

gitcombinatie

Neem takken samen op. Git blend voegt de progressies samen, beginnend met de ene tak en dan naar de volgende tak. Combineer bijvoorbeeld de progressies die in een organiserende tak worden gemaakt met de vaste tak.

# Veranderingen samenvoegen in de huidige tak

$ git merge <tak_naam>

In de praktijk:

# Veranderingen in de huidige tak samenvoegen

$ git merge new_feature

Bijwerken 0254c3d..4c0f37c

Fast-forward

homepage/index.html | 297 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 bestand gewijzigd, 297 invoegingen(+)

maak modus 100644 homepage/index.html

Werken met afgelegen opslagplaatsen

git-afstandsbediening

Om een buurtarchief te koppelen aan een kluis op afstand. Een winkel op afstand kan een naam hebben die zo is ingesteld dat de URL van het archief niet meer wordt onthouden.

Gebruiken:

# Voeg remote repository toe

$ git remote <commando> <remote_naam> <remote_URL>

# Lijst genaamd remote repositories

$ git-afstandsbediening -v

In de praktijk:

# Het toevoegen van een remote repository met de naam van de bonenstaak

$ git remote toevoegen oorsprong git@account_name.git.beanstalkapp.com:/acccount_name/repository_name.git

# Lijst genaamd remote repositories

$ git-afstandsbediening -v

oorsprong git@account_name.git.beanstalkapp.com:/acccount_name/repository_name.git (halen)

oorsprong git@account_name.git.beanstalkapp.com:/acccount_name/repository_name.git (push)

gitkloon

Om een nabijgelegen werkend duplicaat van een huidige opslagplaats op afstand te maken, gebruikt u git-kloon om de kluis te dupliceren en te downloaden naar een PC. Het klonen is wat vergeleken kan worden met git init bij het werken met een externe opslagplaats. Git maakt lokaal een catalogus met alle documenten en de geschiedenis van het magazijn.

$ git kloon <remote_URL>

In de praktijk:

$ git kloon git@account_name.git.beanstalkapp.com:/acccount_name/repository_name.git

Het klonen in ‘repository_name’…

afgelegen: Objecten tellen: 5, klaar.

ver: Objecten comprimeren: 100% (3/3), klaar.

afstandsbediening: Totaal 5 (delta 0), hergebruikt 0 (delta 0)

Objecten ontvangen: 100% (5/5), 3.08 KiB | 0 bytes/s, klaar.

Controle van de connectiviteit… klaar.

Git pull

Om de meest recente aanpassing te krijgen van een kluisloop git pull. Dit trekt de voortgang van het archief op afstand naar de nabijgelegen PC.

Gebruiken:

$ git pull <tak_naam> <afstandsbediening_URL/afstandsbediening_naam>

In de praktijk:

# Pull from named remote

$ git pull oorsprong enscenering

Van account_naam.git.beanstalkapp.com:/account_name/repository_naam

* tak tak tak -> FETCH_HEAD

* [nieuwe tak] staging -> herkomst/staging

Alweer up-to-date.

# Pull van URL (niet vaak gebruikt)

$ git pull git@account_name.git.beanstalkapp.com:/acccount_name/repository_name.git enscenering

Van account_naam.git.beanstalkapp.com:/account_name/repository_naam

* tak tak tak -> FETCH_HEAD

* [nieuwe tak] staging -> herkomst/staging

Alweer up-to-date.

Voortgestuwde Git Richtingen

gitterstash

Om veranderingen die worden aangebracht wanneer ze niet in staat zijn om ze in een archief in te dienen, te sparen. Dit zal het werk opslaan en een brandschoon werkend register geven. Bijvoorbeeld, wanneer u een opname maakt van een ander component dat nog niet klaar is, moet u rekening houden met een kritieke bug.

Gebruik:

$ git push <remote_URL/remote_name> <tak>

# Duw alle lokale vestigingen naar een externe opslagplaats

$ git push -all

In de praktijk:

# Duw een specifieke tak naar een afstandbediening met genoemde afstandbediening

$ git push oorsprong enscenering

Objecten tellen: 5, klaar.

Delta compressie met behulp van maximaal 4 draden.

Objecten comprimeren: 100% (3/3), klaar.

Schrijfobjecten: 100% (5/5), 734 bytes | 0 bytes/s, klaar.

Totaal 5 (delta 2), hergebruikt 0 (delta 0)

Naar git@account_name.git.beanstalkapp.com:/acccount_name/repository_name.git

ad189cb..0254c3d SecretTesting -> SecretTesting

# Duw alle lokale vestigingen naar een externe opslagplaats

Git push…

Objecten tellen: 4, klaar.

Delta compressie met behulp van maximaal 4 draden.

Objecten comprimeren: 100% (4/4), klaar.

Schrijfobjecten: 100% (4/4), 373 bytes | 0 bytes/s, klaar.

Totaal 4 (delta 2), hergebruikt 0 (delta 0)

ver weg: Het oplossen van delta’s: 100% (2/2), aangevuld met 2 lokale objecten.

Naar git@account_name.git.beanstalkapp.com:/acccount_name/repository_name.git

0d56917..948ac97 master -> master

ad189cb..0254c3d SecretTesting -> SecretTesting

Geavanceerde Git Commando’s

gitterstash

Om wijzigingen op te slaan die zijn aangebracht wanneer ze niet in staat zijn om ze in een opslagplaats vast te leggen. Dit zal het werk opslaan en een schone werkmap geven. Bijvoorbeeld, bij het werken aan een nieuwe functie die niet compleet is, maar een dringende bug heeft aandacht nodig.

Gebruik:

# Sla het huidige werk op met ongevolgde bestanden

$ git stash -u

# Breng verborgen werk terug naar de werkmap

$ git stash pop

In de praktijk:

# Sla het huidige werk op

$ git stash -u

Opgeslagen werkmap en index staat WIP op SecretTesting: 4c0f37c Nieuw bestand toevoegen aan tak

HEAD staat nu op 4c0f37c Toevoegen van nieuw bestand aan tak

# Breng verborgen werk terug naar de werkmap

$ git stash pop

Op tak SecretTesting

Uw branche en ‘herkomst/SecretTesting’ zijn uiteengelopen,

en hebben respectievelijk 1 en 1 verschillende verbintenis.

(gebruik “git pull” om de remote branch samen te voegen in de jouwe)

Veranderingen die niet geënsceneerd zijn voor het aangaan van een verbintenis:

(gebruik “git add <file>…” om bij te werken wat zal worden vastgelegd)

(gebruik “git checkout — <bestand>…” om veranderingen in de werkmap weg te gooien)

gewijzigd: index.html

geen wijzigingen toegevoegd om vast te leggen (gebruik “git add” en/of “git commit -a”)

Dropped refs/stash@{0} (3561897724c1f448ae001edf3ef57415778755ec)

git rm

Documenten of catalogi uit het werkdocument (organiserende regio) verwijderen. Met git rm zijn er twee keuzes om te onthouden: power en stored. Het uitvoeren van de opdracht met stroom wist het document. De gereserveerde richting verwijdert het record van de werklijst. Bij het evacueren van een hele catalogus is een recursieve volgorde belangrijk.

Gebruik:

# Om een bestand uit de werkindex (cache) te verwijderen:

$ git rm –cached <bestandsnaam>

# Om een bestand te verwijderen (dwingen):

$ git rm -f <bestandsnaam>

# Om een hele map uit de werkindex (cache) te verwijderen:

$ git rm -r –cached <directory naam>

# Om een hele map te verwijderen (dwingen):

$ git rm -r -f <bestandsnaam>

In de praktijk:

# Om een bestand uit de werkindex te verwijderen:

$ git rm –cached css/style.css

rm ‘css/style.css’.

# Om een bestand te verwijderen (dwingen):

$ git rm -f css/style.css

rm ‘css/style.css’.

# Om een hele map uit de werkindex (cache) te verwijderen:

$ git rm -r –cached css/

rm ‘css/style.css’.

rm ‘css/style.min.css’.

# Om een hele map te verwijderen (dwingen):

$ git rm -r -f css/

rm ‘css/style.css’.

rm ‘css/style.min.css’.

Talen

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.