Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Een SQL JOIN combineert records uit twee tabellen.

Een JOIN lokaliseert gerelateerde kolomwaarden in de twee tabellen.

Een query kan nul, één of meerdere JOIN bewerkingen bevatten.

INNER JOIN is hetzelfde als JOIN; het sleutelwoord INNER is optioneel.

Verschillende soorten JOINs

(INNER) JOIN: Selecteer records met overeenkomstige waarden in beide tabellen.

LEFT (OUTER) JOIN: Selecteer records uit de eerste (meest linkse) tabel met overeenkomende rechtse tabelrecords.

RIGHT (OUTER) JOIN: Selecteer records uit de tweede (meest rechtse) tabel met overeenkomstige linkse tabelrecords.

FULL (OUTER) JOIN: Selecteer alle records die overeenkomen met de linker of rechter tabelrecords.

De SQL JOIN-syntaxis

De algemene syntaxis is:

SELECT-kolomnamen

Van tafelnaam1 JOIN tafelnaam2

ON-kolomnaam1 = kolomnaam2

WAAROM voorwaarde

De algemene syntaxis met INNER is:

Kolomnamen selecteren

Van tafelnaam1 INNER JOIN tafelnaam2

ON-kolomnaam1 = kolomnaam2

WAAROM voorwaarde

Opmerking: Het INNER-keyword is optioneel: het is zowel de standaard als de meest gebruikte JOIN-bewerking.

Talen

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.