Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Computerprogrammering is het proces van ontwerpen, schrijven, testen en onderhouden van de broncode van computerprogramma’s. Het wordt ook wel coderen of softwareontwikkeling genoemd. Broncode is de reeks instructies die een computer kan begrijpen en uitvoeren. Deze instructies zijn geschreven in een programmeertaal, zoals Python, C++ of Java. Een eenvoudig programma in Python om “Hallo wereld!” af te drukken zou er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

print(“Hallo wereld!”)

 

Programmeertalen verschillen in hun syntaxis, semantiek en functionaliteit, maar ze hebben allemaal dezelfde basisstructuur: een reeks instructies die de computer moet volgen. Deze instructies kunnen eenvoudige bewerkingen omvatten, zoals wiskundige berekeningen, maar ook complexere taken, zoals het regelen van het verloop van een programma, gegevensbeheer en gebruikersinteractie. Bijvoorbeeld, een C++ programma om de oppervlakte van een cirkel te berekenen, gegeven de straal, zou zijn:

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
straal, oppervlakte;
cout &#8203;`oaicite:{“index”:0, “invalid_reason”: “Malformed citation << \Voer de straal van de cirkel in: \radius;
oppervlakte = 3,14159 * straal;
cout << “De oppervlakte van de cirkel is: ” << oppervlakte << endl;
terug naar 0;
}

Computerprogrammering is een heterogeen gebied dat een breed scala van toepassingen omvat, van eenvoudige scripts om repetitieve taken te automatiseren tot complexe softwaresystemen die hele organisaties beheren. Programmeurs kunnen zich specialiseren in verschillende gebieden, zoals webontwikkeling, ontwikkeling van mobiele apps, data science of kunstmatige intelligentie.

Talen

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.