Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Er zijn twee soorten statistische hypothesen.

Alternatieve hypothese

Er zijn twee soorten feitelijke theorieën.

Nulhypothese. De nulhypothese, bedoeld met H0, is typisch de speculatie dat voorbeeldpercepties absoluut voortvloeien uit de mogelijkheid.

Alternatieve hypothese. De alternatieve hypothese, die wordt aangeduid met H1 of Ha, is de speculatie dat voorbeeldpercepties worden beïnvloed door een of andere niet-regelmatige reden.

Neem bijvoorbeeld aan dat we moesten beslissen of een muntstuk redelijk en aangepast was. Een nul-hypothese zou kunnen zijn dat de helft van de flips zou resulteren in koppen en de andere helft in staarten. De alternatieve hypothese zou kunnen zijn dat het aantal koppen en staarten zeer verschillend zou zijn Emblematisch gezien, zouden deze hypothesen worden gecommuniceerd als

H0: p = 0,5

Ha: p <> 0,5

Stel dat we de munt meerdere keren hebben omgedraaid, wat ongeveer 40 koppen en 10 staarten oplevert. Gezien deze uitkomst, zouden we geneigd zijn om de ongeldige theorie te verwerpen. Dat wil zeggen, we zouden redeneren dat de munt waarschijnlijk niet redelijk was en aangepast…