Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Wat is een continue verdeling?

Een continue verdeling beschrijft de mogelijkheden van de mogelijke waarden van eindeloos variate. eindeloos variate kan een variate zijn met een groep mogelijke waarden (bekend omdat het bereik) die oneindig en ontelbaar is.

Waarschijnlijkheid van continue willekeurige variabelen (X) zijn gedefinieerd omdat het gebied onder de curve van zijn PDF. Dus, alleen bereiken van waarden kunnen een niet-nulwaarschijnlijkheid hebben. De waarschijnlijkheid dat eindeloos variëren gelijk is aan een of andere waarde is meestal nul.

Voorbeeld van de verdeling van de gewichten

https://support.minitab.com/en-us/minitab-express/1/distribution_plot_normal_weight_shade_middle.xml_Graph_cmd1o1.png

De continue Gaussiaanse verdeling kan de gewichtsverdeling van volwassen mannetjes beschrijven. Je berekent bijvoorbeeld de kans dat een persoon tussen de 160 en 170 pond weegt.

Verdelingsplot van de lading van volwassen mannetjes

Het gearceerde gebied onder de curve tijdens dit voorbeeld vertegenwoordigt het bereik van 160 en 170 pond. de wereld van dit bereik is 0,136; daarom is de kans dat een willekeurig gekozen man tussen 160 en 170 pond weegt 13,6%. Het hele gebied onder de curve is gelijk aan 1,0.

De kans dat X strikt genomen voldoende is voor een bepaalde waarde is echter meestal nul omdat de wereld onder de kromme op één punt, dat geen breedte heeft, nul is. De kans dat een persoon bijvoorbeeld precies 190 pond weegt tot op het oneindige nauwkeurig is nul. U berekent een niet-nulwaarschijnlijkheid dat een persoon vrij 190 pond weegt, of maar 190 pond, of tussen 189,9 en 190,1 pond, maar de waarschijnlijkheid dat hij precies 190 pond weegt is nul.

Wat is een discrete verdeling?

Een discrete verdeling beschrijft de waarschijnlijkheid van het voorkomen van elke waarde van een discrete variate . Een discrete variate kan een variate zijn die telbare waarden heeft, zoals een inventarisatie van niet-negatieve gehele getallen.

Bij een discrete kansverdeling is elke mogelijke waarde van de discrete variate vaak gerelateerd aan een niet-negatieve waarschijnlijkheid. Een discrete kansverdeling wordt dus meestal in tabelvorm weergegeven.

Voorbeeld van het aantal klachten van klanten

Met een discrete verdeling, in tegenstelling tot een eindeloze verdeling, berekent u de waarschijnlijkheid dat X strikt voldoende is voor een bepaalde waarde. Zo gebruikt u bijvoorbeeld de discrete Poisson-verdeling om de hoeveelheid klachten van klanten binnen elke dag uit te leggen. Stel dat het typische aantal klachten per dag 10 is en u wilt de waarschijnlijkheid van het ontvangen van 5, 10 en 15 klachten van klanten tijdens een dag begrijpen.

x P (X = x)

5 0.037833

10 0.125110

15 0.034718

https://support.minitab.com/en-us/minitab-express/1/distribution_plot_poisson_shade_right_tail.xml_Graph_cmd1o1.png

Talen

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.