Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Boxplots worden getekend voor het verzamelen van W@S-schaalscores. Ze stellen ons in staat om na te denken over de verdelingskenmerken van een scoreverzameling, net als de mate van de scores.

In de eerste plaats worden de scores gerangschikt. Op dat moment worden vier equivalente geschatte bijeenkomsten geproduceerd met behulp van de gerangschikte scores. Dat wil zeggen dat 25% van alle scores in elke bijeenkomst worden vastgesteld. De regels die de bijeenkomsten scheiden worden kwartielen genoemd, en de bijeenkomsten worden aangeduid als kwartielenbijeenkomsten. Over het algemeen noemen we deze bijeenkomsten 1 tot 4, beginnend bij de basis.

labelled diagram of a box plot

Definities

Midden

Het middelste (middelste kwartiel) geeft het middelste doel van de informatie aan en wordt weergegeven door de lijn die de zaak in twee delen verdeelt. Een groot deel van de scores zijn prominenter dan of gelijkwaardig aan deze waarde en de helft is minder waard.

Tussen de kwartielenloop

De middelste “doos” spreekt tot de middelste helft van de scores voor de bijeenkomst. De omvang van de scores van het onderste naar het bovenste kwartiel wordt aangeduid als de tussenliggende kwartielenloop. De middelste helft van de scores valt binnen de tussenliggende kwartielenloop.

Bovenste kwartiel

Vijfenzeventig procent van de scores valt onder het bovenste kwartiel.

Onderste kwartiel

Vijfentwintig procent van de scores valt onder het onderste kwartiel.

Stoppels

De bovenste en onderste stoppels spreken tot scores buiten de middelste helft. De haren strekken zich vaak (maar niet constant) uit over een uitgebreider bereik van de scores dan de middelste kwartielenbijeenkomsten.

Vertalen van boxplots / Boxplots over het algemeen

Boxplots worden gebruikt om algemeen gesproken voorbeelden van reacties voor een bijeenkomst te laten zien. Ze geven een handige methode om het bereik en de verschillende kwaliteiten van de reacties voor een enorme bijeenkomst voor te stellen.

De outline hieronder toont een breed scala aan box plot vormen en posities.

diagram of different shapes and positions

Enkele brede percepties over boxplots

Het krattenperceel is bijna kort – zie het model (2). Dit beveelt aan dat understudies over het algemeen een aanzienlijke mate van overeenstemming met elkaar hebben.

De krattenplot is relatief hoog – zie de modellen (1) en (3). Dit suggereert dat understudies zeer verschillende gevoelens hebben over deze hoek of sub-perspectief.

De ene box plot is veel hoger of lager dan de andere – analyseer (3) en (4) – Dit zou een onderscheid tussen de bijeenkomsten kunnen voorstellen. Zo kan het geval plot voor jonge mannen lager of hoger zijn dan het proportionele plot voor jonge dames. Ga hier verder mee door een kijkje te nemen bij de Things Initial reports.

Aantoonbare contrasten tussen boxplots – zie modellen (1) en (2), (1) en (3), of (2) en (4). Elk onmiskenbaar onderscheid tussen boxplots voor relatieve bijeenkomsten verdient nader onderzoek in de Things Initial-rapporten.

Uw school box plot is een stuk hoger of lager dan de nationale referentie verzamelen box plot. Dit beveelt ook een contrastgebied aan dat verder onderzocht zou kunnen worden in de Things in Detail-rapporten en door middel van interviews.

De 4 gebieden van het krattenperceel zijn ongelijk in grootte – Zie model (1). Dit laat zien dat veel understudies vergelijkbare perspectieven hebben op specifieke stukken van de schaal, maar dat in verschillende stukken van de schaal, understudies geleidelijk aan in hun perspectieven meespelen. De lange bovenharen in het model impliceren dat de perspectieven van de understudies verschillen bij de beste kwartielenverzameling, en fundamenteel hetzelfde als bij de minst positieve kwartielenverzameling. De Things in Detail rapporten kunnen worden gebruikt om dit verder te onderzoeken.

Zelfde middelste, gevarieerde overdracht – Zie de modellen (1), (2), en (3). De mediaan (die voor het grootste deel in de buurt van het normale zal komen) zijn allemaal op een vergelijkbaar niveau. Hoe dan ook, de casusplots in deze modellen laten totaal verschillende perspectiefkredieten zien.

Het is voortdurend noodzakelijk om het voorbeeld van de gehele verspreiding van de reacties in een containerperceel te overwegen.

Talen

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.