Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

De frequentie van een bepaalde gegevenswaarde is het aantal keren dat de gegevenswaarde voorkomt.

Zo is er bijvoorbeeld de kans dat vier onderstudies een score van 80 hebben in de rekenkunde, en daarna zou de score van 80 een herhaling van 4 hebben. De herhaling van een informatiewaarde wordt vaak aangesproken door f.

Een herhalingstabel wordt opgebouwd door de verzamelde informatie in stijgende vraag naar grootte met de bijbehorende frequenties in kaart te brengen.

Jaar 8 Interactieve wiskunde – Tweede editie

Frequentie- en frequentietabellen

De frequentie van een bepaalde gegevenswaarde is het aantal keren dat de gegevenswaarde voorkomt.

Bijvoorbeeld, als vier leerlingen een score van 80 hebben in de wiskunde, en dan heeft de score van 80 een frequentie van 4. De frequentie van een datawaarde wordt vaak weergegeven door f.

Een frequentietabel wordt geconstrueerd door de verzamelde gegevenswaarden in oplopende volgorde van grootte te rangschikken met de bijbehorende frequenties.

Voorbeeld 5

De cijfers die werden toegekend voor een opdracht voor een klas van 20 leerlingen in het achtste jaar waren als volgt:

6 7 5 7 7 8 7 6 9 7

4 10 6 8 8 9 5 6 4 8

Presenteer deze informatie in een frequentietabel.

Oplossing:

ToStage 1:

Ontwikkel een tabel met drie segmenten. Het primaire gedeelte laat zien wat er in oplopende volgorde wordt georganiseerd (bijvoorbeeld de imprints). De meest gereduceerde afdruk is 4. Begin dus met 4 in het hoofdsegment zoals hieronder wordt aangetoond. maak een frequentietabel, we gaan als volgt te werk:

https://www.mathsteacher.com.au/year8/ch17_stat/03_freq/Image11649.gif

Fase 2:

Ervaar het overzicht van de afdrukken. Het belangrijkste merkteken in de afdruk is 6, dus zet een telteken voor 6 in het volgende segment. De tweede afdruk in de volgorde is 7, dus zet een telnadeel voor 7 in het volgende segment. De derde afdruk in de volgorde is 5, dus zet een telnadeel voor 5 in het derde segment, zoals hieronder wordt aangetoond.

https://www.mathsteacher.com.au/year8/ch17_stat/03_freq/Image11650.gif

We gaan door met deze procedure totdat alle afdrukken in het overzicht zijn geteld.

Fase 3:

Controleer het aantal teltekens voor elke afdruk en stel deze samen in het derde segment. De voltooide herhalingstabel is als volgt:

https://www.mathsteacher.com.au/year8/ch17_stat/03_freq/Image11651.gif

Fase 1:

Ontwikkel een tafel met drie segmenten. Het primaire gedeelte laat zien wat er in oplopende volgorde wordt georganiseerd (bijvoorbeeld de imprints). De meest gereduceerde afdruk is 4. Begin dus met 4 in het hoofdsegment, zoals hieronder wordt aangetoond.

Fase 2:

Ervaar het verloop van de afdrukken. De belangrijkste markering in het overzicht is 6, dus zet een tel nadeel voor 6 in het volgende segment. De tweede afdruk in de volgorde is 7, dus zet een telnadeel voor 7 in het volgende segment. De derde afdruk in de volgorde is 5, dus zet een telnadeel voor 5 in het derde segment, zoals hieronder wordt aangetoond.

We gaan verder met deze procedure totdat alle afdrukken in het overzicht zijn geteld.

Fase 3:

Controleer het aantal teltekens voor elke afdruk en stel deze samen in het derde segment. De voltooide herhalingstabel is als volgt:

Al met al:

We maken gebruik van de bijbehorende stappen om een herhalingstabel op te bouwen:

Fase 1:

Ontwikkel een tabel met drie segmenten. Op dat moment in het belangrijkste segment, neem het grootste deel van de informatie achtervolgt in oplopende volgorde van grootte.

Fase 2:

Om het volgende deel af te ronden, ervaar het verloop van de informatie-esteems en plaats een telteken op de geschikte plaats in het tweede segment voor elke datum-esteem. Op het punt waar de vijfde tel weg is na een afdruk, trek een vlakke lijn door de eerste vier-telling controles zoals die voor 7 in de bovenstaande herhalingstabel is verschenen. We gaan verder met deze procedure totdat alle informatie-echtheden in het overzicht zijn geteld.

Fase 3:

Tel het aantal teltekens voor elke datumwaardering en stel deze samen in het derde deel.

Klasse-intervallen (of groepen)

Op het moment dat de rangschikking van de informatieachting wordt verspreid, is het moeilijk om een herhalingstabel op te stellen voor elke datumachting, omdat er zo’n groot aantal regels in de tabel zal staan. Daarom bundelen we de informatie in klassenintervallen (of bijeenkomsten) om de informatie samen te stellen, te ontcijferen en uit te splitsen.

In een perfecte wereld zouden we ergens in het bereik van vijf en tien regels in een herhalingstabel moeten zitten. Onthoud dit bij het kiezen van de grootte van de klasse-interim (of bijeenkomst).

Elk verzamelen begint met een gegevenswaarde die een veelvoud is van die groep. Bijvoorbeeld, in het geval dat de grootte van de bijeenkomst 5 is, moeten de bijeenkomsten op dat moment beginnen bij 5, 10, 15, 20 enzovoorts. Op dezelfde manier, in het geval dat de grootte van de bijeenkomst 10 is, moeten de bijeenkomsten op dat moment beginnen bij 10, 20, 30, 40 enzovoort.

De herhaling van een bijeenkomst (of klasse-interim) is de hoeveelheid informatie die in het door die bijeenkomst (of klasse-interim) bepaalde bereik valt.

Voorbeeld 6

Het aantal oproepen van automobilisten per dag voor de dienst langs de weg werd geregistreerd voor de maand december 2003.  De resultaten waren als volgt:

https://www.mathsteacher.com.au/year8/ch17_stat/03_freq/Image11652.gif

Stel een frequentietabel op voor deze set van gegevenswaarden.

Oplossing: Om een frequentietabel op te stellen, gaan we als volgt te werk:

https://www.mathsteacher.com.au/year8/ch17_stat/03_freq/Image11653.gif

https://www.mathsteacher.com.au/year8/ch17_stat/03_freq/Image11654.gif

Fase 1: Construeer een tabel met drie segmenten, en stel daarna de informatieverzamelingen of klasse-interims in de hoofdsectie samen. De grootte van elke bijeenkomst is 40. De bijeenkomsten beginnen dus op 0, 40, 80, 120, 160 en 200 om het grootste deel van de informatie op te nemen. Merk op dat we met zekerheid 6 bijeenkomsten nodig hebben (1 meer dan we eerder vermoedden).

https://www.mathsteacher.com.au/year8/ch17_stat/03_freq/Image11655.gif

Fase 2: Doorloop het overzicht van de informatie-achting. Voor de primaire informatiewaardering in het overzicht, 28, plaats in het volgende gedeelte een telling van de schade voor het verzamelen van 0-39. Voor de daaropvolgende informatiewaardering in de ranglijst, 122, plaats een telnadeel voor het verzamelen van 120-159 in het volgende segment. Voor de derde informatiewaardering in de ranglijst, 217, plaats een telafwijking voor het verzamelen van 200-239 in het volgende segment.

https://www.mathsteacher.com.au/year8/ch17_stat/03_freq/freqh1.gif

We gaan door met deze procedure totdat het merendeel van de informatie in de set is geteld.

Fase 3: Tel het aantal teltekens voor elke bijeenkomst en stel deze samen in de derde sectie. De ingevulde herhalingstabel is als volgt

https://www.mathsteacher.com.au/year8/ch17_stat/03_freq/Image11656.gif

Talen

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.