Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Soorten grafieken

Er zijn een paar unieke soorten diagrammen en grafieken. De vier meest voorkomende zijn vermoedelijk lijndiagrammen, gestructureerde presentaties en histogrammen, taartdiagrammen en cartesiaanse grafieken. Ze worden vaak gebruikt voor, en het beste voor, zeer verschillende dingen.

Je zou er gebruik van maken:

Staafdiagrammen om getallen te tonen die vrij zijn van elkaar. De modelinformatie kan dingen bevatten zoals het aantal personen dat de voorkeur geeft aan elk van de Chinese afhaalmaaltijden, Indiase afhaalmaaltijden, en vissticks en frieten.

Taart schetst hoe een geheel in verschillende delen wordt opgedeeld. Zo moet u bijvoorbeeld laten zien hoe een bestedingslimiet in een bepaald jaar aan verschillende dingen is besteed.

Lijngrafieken geven aan hoe de getallen na verloop van tijd zijn veranderd. Ze worden gebruikt als u informatie heeft die geassocieerd is, en om patronen te tonen, bijvoorbeeld de normale avondtemperatuur in elke lange strook van het jaar.

Cartesiaanse grafieken hebben getallen op de twee tomahawks, waarmee je kunt laten zien hoe veranderingen in een enkel ding een ander beïnvloeden. Deze worden over het algemeen gebruikt in de rekenkunde, en vooral in de Algebra.

Assen

De kaarten hebben twee assen, de lijnen die in de basis en op de zijkant struikelen. De lijn langs de basis staat bekend als de even of x-hub, en de lijn op de zijkant staat bekend als de verticale of y-as.

De x-as kan classificaties of nummers bevatten. U leest het vanaf de basis links van het diagram.

De x-as bevat voor het grootste deel getallen, wederom beginnend vanaf de basis links van de grafiek.

De getallen op de y-as beginnen voor het grootste deel, maar meestal niet, bij 0 in de basis links van de grafiek, en gaan dan naar boven. Normaal gesproken worden de tomahawks van een diagram gemarkeerd om aan te geven wat voor soort informatie ze verschijnen.

Wees voorzichtig met diagrammen waarbij de y-as niet op 0 begint, omdat ze je misschien proberen te misleiden over de informatie die verscheen (en daar is geleidelijk aan ook over te lezen op onze pagina, Everyday Mathematics).

Staafdiagrammen en Histogrammen

Staafdiagrammen hebben over het algemeen klassen op de x-as en getallen op de y-as. Dit houdt in dat u kunt kijken naar getallen tussen gewijzigde classificaties. De classificaties moeten autonoom zijn, dat wil zeggen dat veranderingen in één ervan geen invloed hebben op de andere.

Hier is een overzicht van ‘een paar informatie’ in een informatietabel:

Enkele gegevens
Categorie 1 4.1
Categorie 2 2.5
Categorie 3 3.5
Categorie 4 4.7

 U ziet direct dat deze grafiek u een duidelijk beeld geeft van welke categorie het grootst is en welke het kleinst.

U kunt ook gebruik maken van het diagram om gegevens over het aantal zijn in elke classificatie door te nemen zonder terug te verwijzen naar de informatietabel, die mogelijk kan worden geleverd met elke grafiek die u ziet.

Al met al kunt u visuele grafieken tekenen met de balken, zowel horizontaal als verticaal, omdat het geen enkel effect heeft. De balken raken elkaar niet.

Een histogram is een bepaald soort staafdiagram, waarbij de classificaties scopes van getallen zijn. Histogrammen tonen op deze manier samengevoegde constante informatie.

Pictogrammen

Een pictogram is een buitengewoon soort visuele grafiek. In plaats van gebruik te maken van een hub met nummers, gebruikt het foto’s om een bepaald aantal zaken aan te duiden. U kunt bijvoorbeeld een pictogram gebruiken voor de bovenstaande informatie over leeftijden, met een afbeelding van een individu om het aantal personen in elke classificatie te tonen:

Taartdiagrammen

Een taartschets lijkt op een cirkel (of een taart) die in fragmenten is gesneden. Taartdiagrammen worden gebruikt om te laten zien hoe het geheel in delen uiteenvalt.

Kwartaalcijfers 1e Qtr 2e Qtr 3e Qtr 4e Qtr
  8.2 3.2 1.4 1.2

Uit de taartschets kun je direct zien dat de deals in het eerste kwartaal veel groter waren dan alle andere: meer dan de helft van de complete jaarlijkse deals.

Kwart 2 was direct, met ongeveer een vierde van de aanbiedingen.

Zonder veel anders te ontdekken over deze business, kunt u zich zorgen maken over de manier waarop die business het hele jaar door leek te zijn gedaald.

Taartschema’s, helemaal niet zoals referentieschema’s, tonen ondergeschikte informatie.

De all-out deals in het jaar moeten in sommige kringen zijn gebeurd. Als de kans groot is dat je de cijfers verkeerd hebt, en Q1 zou wat lichter moeten zijn, zal een van de verschillende kwartalen deals hebben toegevoegd aan het verhaal, waarbij je accepteert dat je geen fout hebt gemaakt met het aggregaat.

Taartdiagrammen tonen tarieven van een geheel – uw absolute is langs deze lijnen 100% en de gedeelten van de taartschets zijn relatief gemeten om te spreken tot het niveau van het aggregaat. Voor meer informatie over de tarieven zie onze pagina: Inleiding tot de percentages.

Meestal is het niet juist om taartschema’s te gebruiken voor meer dan 5 of 6 verschillende klassen. Hopen van secties zijn moeilijk voor te stellen en dergelijke informatie kan beter worden weergegeven op een alternatief soort diagram of grafiek.

Lijngrafieken

Lijndiagrammen worden over het algemeen gebruikt om ondergeschikte informatie te tonen, en vooral hellingen na verloop van tijd.

Lijndiagrammen geven een punt aan dat een stimulans is voor elke classificatie, die deelneemt aan een lijn. We kunnen de informatie uit het taartdiagram ook als lijndiagram gebruiken.

U kunt aanzienlijk duidelijker zien dat de aanbiedingen het hele jaar door snel zijn gedaald, ondanks het feit dat de blokkade naar het einde van het jaar toe afvlakt. Lijngrafieken zijn vooral nuttig voor het herkennen van het moment waarop een bepaalde mate van aanbiedingen, inkomsten (of wat de y waard ook is) werd bereikt.

Neem in bovenstaand model aan dat we moeten weten in welke kwartaalcijfers we eerder onder 5 vielen. We kunnen een lijn trekken tegenover 5 op de y-pivot (rode lijn op het model), en zien dat het in kwartaal 2 was.

Cartesiaanse grafieken

Cartesiaanse diagrammen zijn wat wiskundigen echt bedoelen als ze het over diagrammen hebben. Ze kijken naar twee schikkingen van getallen, waarvan één op de x-hub en één op de y-as is uitgezet. De getallen kunnen worden samengesteld als Cartesiaanse richtingen, die lijken op (x,y), waarbij x het getal is dat op de x-as staat, en y het getal dat op de y-as staat.

Talen

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.