Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Op het moment dat een feitelijk merk dat wordt geschat (bijvoorbeeld salaris, niveau van intelligentie, waarde, gestalte, bedrag of gewicht) numeriek is, moeten veel mensen de gemiddelde (normale) waardering voor de populatie evalueren. Je meet het bevolkingsgemiddelde,nfidence Interval voor een Bevolking betekent wanneer je de standaardafwijking kent.

door gebruik te maken van een voorbeeldig gemiddelde,
plus of min een foutmarge. Het resultaat wordt een betrouwbaarheidsinterval voor het populatiegemiddelde genoemd,

plus of min een foutmarge. Het resultaat wordt een betrouwbaarheidsinterval voor het populatiegemiddelde genoemd,

Wanneer je de standaardafwijking van de populatie bekijkt, is de formule voor een betrouwbaarheidsinterval (CI) voor een populatie gemiddeld

This image has an empty alt attribute; its file name is C_mLzYX0fNDhfhOGN-OebQasQCkTn0vKeIPfuRaToiZR4Fp-8nLhZxafiVqHpW3vEXRH8oEV6TWK0P9LXg3BUF51NUA68IUL4VCq06LVost_RtvZz_q3qjorGHu4N30I_XIBkLo

afwijking, n is de steekproefgrootte en z* staat voor de juiste z-waarde ten opzichte van de normale standaardverdeling voor het door u gewenste betrouwbaarheidsniveau. z

z*values for Various Confidence Levels
Confidence Levelz*-value
80%1.28
90%1.645 (by convention)
95%1.96
98%2.33
99%2.58

Bovenstaande tabel toont schattingen van z voor de gegeven zekerheidsniveaus. Merk op dat deze kwaliteiten zijn overgenomen uit de standaard gewone (Z-) spreiding. Het territorium tussen elke z* waardering en de negatieve van die z* waarde is de zekerheidsgraad (rond). Bijvoorbeeld, het territorium tussen z*=1,28 en z=-1,28 is ongeveer 0,80. Vandaar dat deze grafiek ook kan worden uitgebreid naar andere zekerheidspercentages. De grafiek toont alleen de meest gebruikte betrouwbaarheidspercentages.
Om een CI te berekenen voor de bevolking betekent (gemiddeld), doe dan het volgende:

Bepaal het betrouwbaarheidsniveau en vind de juiste z*-waarde.

Raadpleeg de bovenstaande tabel.

Zoek het steekproefgemiddelde
Vermenigvuldig z* keer
Vermenigvuldig z* keer
Ga er bijvoorbeeld van uit dat u werkt voor de Division of Regular Assets en dat u met 95% zekerheid de gemiddelde (normale) lengte van alle walleyevingersoorten in een visbroedplaats moet evalueren.

Aangezien u een 95% zekerheidsinterval nodig heeft, is uw z*-waardering 1,96.

Neem een willekeurig voorbeeld van 100 vingerzettingen en stel vast dat de normale lengte 7,5 inch is; verwacht dat de standaardafwijking van de populatie 2,3 inch is. Dit impliceert

image10.png

Verhoging 1,96 keer 2,3 keer geïsoleerd door de vierkante basis van 100 (dat is 10). De ruimte voor fouten is, op deze manier,

image11.png

Uw 95% zekerheid tussentijds voor de gemiddelde lengte van de walvisbaarzen in deze visbroedplaats is

beeld12.png

(Het onderste uiteinde van de tussentijd is 7,5 – 0,45 = 7,05 inch; het bovenste uiteinde is 7,5 + 0,45 = 7,95 inch).
Nadat je een zekerheidsinterval hebt gevonden, zorg er dan voor dat je het over het algemeen vertaalt in woorden die een niet-analist zou krijgen. Dat wil zeggen, praat over de uitkomsten voor zover het individu in de kwestie probeert te ontdekken – analisten beschouwen dit als het ontcijferen van de uitkomsten “met betrekking tot de kwestie”. In dit voorbeeld kun je zeggen: “Met 95% zekerheid, de normale lengte van walleye vingerhoedskruid in dit hele vis incubatormeer is ergens in het bereik van 7,05 en 7,95 inch, in het licht van mijn voorbeeld informatie.” (Zorg er consequent voor dat de juiste eenheden worden ingebouwd.)

Talen

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.