Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Een geheel getal is een getal zonder breuk en zonder cijfers achter de komma. Een geheel getal kan positief, negatief of nul zijn. (Vergelijk dit met reële getallen dan kunnen er cijfers achter de punt staan en kunnen er ook breuken zijn)

Voorbeeld gehele getallen: 12 , 34 , -4 , 0

De volgende zijn echte getallen en zijn geen gehele getallen:

1,23 (kan geen decimalen hebben)

12½ (kan geen deel hebben).

Sleep het oranje scharretje eronder om het te verplaatsen langs de getallenlijn. Merk op hoe het net stopt bij de hele getallen.

Hele getallen en het tellen van getallen

Hele getallen (hier en daar ‘tellende getallen’ genoemd) lijken op hele getallen, maar ze kunnen niet negatief zijn. Ze worden meestal gebruikt om het aantal items te tonen. Model: 12 understudies.

Afronding

Echte getallen kunnen worden veranderd in hele getallen door ze aan te passen. Dit houdt in dat de cijfers achter de komma worden verwijderd en dat de uitkomst wordt aangepast zodat deze het dichtst bij het eerste getal komt te liggen.

Talen

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.