Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Instructies: Bereken de kritische t-waarden voor de t-verdeling aan de hand van het onderstaande formulier. Type betekenisniveau \alphaα, aantal vrijheidsgraden en geef het type staart aan (linksstaart, rechtsstaart of tweestaart)

Stap voor stap instructies om de Critical T-values Calculator te gebruiken

Meer gegevens over de basiswaardering van de t-verspreiding: Eerst en vooral zijn de basiswaarden gericht op de staart(en) van een bepaalde circulatie, waarbij de eigenschap dat de zone onder de bocht voor die basiswaarden in de staart gelijk is aan de gegeven schatting van \alphaα De overdracht voor deze situatie is de T-Student toe-eigening. Alles bij elkaar genomen, voor een tweevoudig geval, zijn de basiswaarden vergelijkbaar met twee aan één kant en rechts van het brandpunt van de circulatie, die de eigenschap hebben dat het hele gebied onder de bocht voor de linker staart (vanaf het linker basispunt) en de zone onder de bocht voor de juiste staart gelijk is aan de gegeven opmerkelijkheidsgraad \alphaα.

Voor een linksvolgend geval heeft de basiswaarde betrekking op het punt aan de ene kant van het brandpunt van het krediet, met de eigenschap dat het gebied onder de bocht voor de linker staart (van het basispunt naar de ene kant) gelijk is aan het gegeven centraliteitsniveau \alphaα.

Voor een rechtse zaak vergelijkt de basiswaarde zich met het punt aan één kant van het brandpunt van het transport, met de eigenschap dat de zone onder de bocht voor de juiste staart (van het basispunt naar één kant) gelijk is aan het gegeven hugeness-niveau \alphaα.

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van de T-dispersie?

De primaire eigenschappen van de T-circulatie en haar basisfocus zijn:

De t-verdeling is een symmetrische, continue verdeling, die wordt geregeld door het aantal kansen (df).

De t-verstrooiing sluit (in distributieve zin) aan bij de standaard typische verspreiding (Z-circulatie) als de gradaties van opportuniteit (df) zich verenigen met oneindigheid.

De t-dispersie wordt gebruikt voor verschillende t-tests, waarbij de standaardafwijking van de populatie niet bekend is.

Aangezien het t-transport symmetrisch is, zijn de basisconcentraties voor het tweevoudige geval symmetrisch wat betreft het brandpunt van de verspreiding.

Bovendien, aangezien de t-transportband symmetrisch is, is het ontdekken van basiskwaliteiten voor een tweevoudige test met een centraliteit van \alphaα gelijk aan het ontdekken van

Talen

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.