Een priemgetal is:

een heel getal dat niet kan worden gemaakt door andere hele getallen te verhogen…

(in het geval dat het kan worden gerealiseerd door het dupliceren van de andere gehele getallen, dan hebben we het over een samengesteld getal)

Bovendien is 1 niet prime en bovendien niet composiet.

Hier zien we het in het echt:

Hier is een overzicht van alle priemgetallen tot 1.000:

meer. ..

Voorbeelden:

Is 8 een priemgetal? Nee, gewoon omdat het kan worden gemaakt door 2×4=8

Is 73 een priemgetal? Ja, want er zijn geen andere hele getallen die zich vermenigvuldigen om het te maken.