Onafhankelijke en Afhankelijke Variabelen

De twee fundamentele factoren in een experiment zijn de onafhankelijke en afhankelijke variabelen.

Wat is een onafhankelijke variabele?

Een onafhankelijke variabele is de variabele die in een wetenschappelijk experiment wordt veranderd of gecontroleerd om de effecten op de afhankelijke variabele te testen.

Wat is een afhankelijke variabele?

Een afhankelijke variabele is de variabele die wordt getest en gemeten in een wetenschappelijk experiment.

Vrije en afhankelijke variabele Voorbeeld

Een onderzoeker moet bijvoorbeeld controleren of de intensiteit van het licht enige invloed heeft op een mot die erin wordt getrokken. De intensiteit van het licht wordt gecontroleerd door de onderzoeker. Dit zou de onafhankelijke variabele zijn. Hoe de mot reageert op de onderscheidende lichtniveaus (scheiding van de lichtbron) zou de afhankelijke variabele zijn.

Stap voor stap instructies om de variabelen uit elkaar te houden

De onafhankelijke en afhankelijke variabelen kunnen worden gezien met betrekking tot de omstandigheden en de logische resultaten. Bij de kans dat een onafhankelijke variabele wordt gewijzigd, zal op dat moment meestal een impact worden gevonden in de afhankelijke variabele. het is belangrijk om op te merken dat de schattingen van de twee variabelen kunnen veranderen in een analyse en worden vastgelegd. Waar het om gaat is dat de onafhankelijke variabele wordt gecontroleerd door de experimentator, terwijl de waarde van de afhankelijke variabele alleen verandert als reactie op de onafhankelijke variabele. Kijk voor meer details bij regressieanalyse

Variabelen onthouden met DRYMIX

Wanneer de resultaten in grafieken worden uitgezet, is de conventie om de onafhankelijke variabele als x-as te gebruiken en de afhankelijke variabele als y-as. Het acroniem DRY MIX houdt de variabelen georganiseerd:
D is de afhankelijke variabele
R is de reagerende variabele
Y is de as waarop de afhankelijke of reagerende variabele wordt gegrepen (de verticale as)
M is de gemanipuleerde variabele of de variabele die in een experiment wordt veranderd.
Ik ben de onafhankelijke variabele
X is de as waarop de onafhankelijke of gemanipuleerde variabele wordt gepakt (de horizontale as)

Onafhankelijke vs. afhankelijke variabele sleutelafname

De onafhankelijke en afhankelijke variabelen zijn de twee belangrijkste factoren in een wetenschappelijk experiment.
De onafhankelijke variabele is degene die de experimentator controleert. De afhankelijke variabele is de variabele die zich aanpast aan de onafhankelijke variabele.
De twee variabelen kunnen verbonden zijn door omstandigheden en logische resultaten. Als de onafhankelijke variabele verandert en ze zijn gerelateerd, dan wordt de afhankelijke variabele beïnvloed.