Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Statistische analyse is een onderdeel van de gegevensanalyse.

Feitelijk onderzoek is een segment van het informatieonderzoek.

Met betrekking tot de bedrijfskennis (BI) omvat de statistische analyse het verzamelen en onderzoeken van elke nulpuntstest in een heleboel zaken waaruit tests kunnen worden getrokken. Een voorbeeld, in inzichten, is een delegatiebepaling die wordt getrokken uit een volledige populatie.

Feitelijk onderzoek kan worden opgesplitst in vijf afzonderlijke stappen, zoals nagestreefd:

Beschrijf de aard van de te analyseren gegevens.

Onderzoek de aansluiting van de gegevens op de onderliggende populatie.

Maak een model om te begrijpen hoe de informatie zich identificeert met de verborgen populatie.

De legitimiteit van het model aantonen (of ontkrachten).

Gebruik maken van het onderzoek van de wetenschap om situaties te beheren die helpen bij het beheer van toekomstige activiteiten.

Het doel van het meetbare onderzoek is om patronen te onderscheiden. Een retailbedrijf kan bijvoorbeeld statistische analyses gebruiken om ontwerpen te ontdekken in ongestructureerde en semi-georganiseerde klantinformatie die kunnen worden gebruikt om een steeds positievere klantervaring en incrementele deals te maken.

Talen

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.