Een testmeting wordt gebruikt in een speculatietest wanneer u ervoor kiest om de ongeldige theorie te helpen of te verwerpen. De testmeting haalt uw informatie uit een onderzoek of overzicht en denkt na over uw uitkomsten naar de uitkomsten die u zou verwachten van de ongeldige theorie.

Bijvoorbeeld, stel dat je denkt dat Drug X de genitale mollen zal repareren. De nu erkende realiteit (de ongeldige speculatie) is dat ongeveer 30% van de mollen met rust gelaten zal worden. U leidt een klinisch vooronderzoek en lokaliseert dat 57% van uw patiënten opgelucht is met verdoving X. Is dit een kritische uitkomst? Werkt de medicatie? Is de 57% een ongevalresultaat? U kunt op deze vragen reageren met een testmeting.

Teststatistieken en P-waarden

Op het moment dat je een theorietoets uitvoert, maak je gebruik van een verspreiding zoals een t-dispersie of een gewone toe-eigening. Deze hebben een bekend territorium, en geven je de mogelijkheid om een waarschijnlijkheidsevaluatie (p-esteem) te berekenen die je zal laten weten of je uitkomsten vanwege de mogelijkheid zijn, of dat je uitkomsten worden doorgegeven aan je hypothese dat je gelijk hebt. Hoe groter de testmeting, hoe geringer de p-achting en hoe vrijwel zeker u de ongeldige speculatie zult verwerpen.