Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

De variantie is een van de maatstaven voor de spreiding, die een maat is voor de mate waarin de waarden in de dataset kunnen afwijken van het gemiddelde van de waarden. Het is een gemiddelde van de kwadraten van de afwijkingen van het gemiddelde. De kwadratuur van de afwijkingen zorgt ervoor dat de negatieve en de positieve afwijkingen elkaar niet opheffen.

Variatieformules

De volgende formules worden in deze rekenmachine gebruikt om de variantie te berekenen:

De parameterformule voor de variantie van een monster is:

$ s^2 ={\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2$

waarbij n de steekproefgrootte is en x-bar het steekproefgemiddelde.

Parameter voor de variantie van een hele populatie is:

$ \sigma^2 =\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i-\mu)^2$

Waarbij N de bevolkingsgrootte is en μ het bevolkingsgemiddelde.

Talen

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.