Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Een t-test is een feitelijke strategie die wordt gebruikt om na te gaan of twee regelingen van informatie fundamenteel uniek zijn. Een z-test is een feitelijke test om te bepalen hoe groot de kans is dat nieuwe informatie in de buurt komt van het punt waarvoor een score is bepaald. Ontdek deze twee meetbare figuren, hun verschillen en hun gelijkenissen.

Z- en T-Tests

Z-tests en t-tests zijn feitelijke strategieën met inbegrip van informatieonderzoek die toepassingen hebben in het bedrijfsleven, de wetenschap en tal van verschillende controles. Hoe zit het met het onderzoeken van een deel van hun ongelijkheden en gelijkenissen, net als omstandigheden waarin een van deze strategieën moet worden gebruikt over de andere.

Z-tests zijn feitelijke tellingen die kunnen worden gebruikt om populatiecontrasten te maken met een steekproef. De z-score geeft aan hoe ver, in standaardafwijkingen, een informatiepunt verwijderd is van het gemiddelde of normale van een informatieverzameling. Een z-test denkt aan een voorbeeld voor een gekarakteriseerde populatie en wordt normaal gesproken gebruikt voor het managen van problemen die zich voordoen bij grote voorbeelden (n > 30). Z-tests kunnen ook nuttig zijn wanneer we een theorie moeten testen. Over het algemeen zijn ze het meest nuttig wanneer de standaardafwijking bekend is.

Net als z-tests zijn t-tests schattingen die gebruikt worden om een theorie te testen, maar ze zijn het meest nuttig wanneer we moeten beslissen of er een feitelijk opmerkelijk contrast is tussen twee vrije voorbeeldbijeenkomsten. Uiteindelijk vraagt een t-test of een onderscheid tussen de methoden voor twee bijeenkomsten waarschijnlijk niet is gebeurd met het oog op een willekeurige mogelijkheid. In de regel zijn t-tests het meest geschikt voor het beheren van kwesties met een beperkte voorbeeldgrootte (n < 30).

Zowel de z-tests als de t-tests vereisen informatie met een gewone overdracht, wat impliceert dat de voorbeeld (of populatie) informatie gelijkelijk rond het gemiddelde circuleert, ongeveer hetzelfde als in dit cijfer:

typische bocht

Hoe zit het met het weergeven van een deel van de contrasten tussen de twee tests en het onderzoeken van een aantal omstandigheden waarin elk van deze twee soorten feitelijke technieken geschikt zou zijn.