Sieci bayesowskie

Stworzenie modelu probabilistycznego może być wyzwaniem, ale okazuje się pomocne w uczeniu maszynowym. Aby stworzyć taki model graficzny, musisz znaleźć probabilistyczne zależności pomiędzy zmiennymi....

Multiplikator Lagrange

Mnożniki Lagrange’a, zwane również mnożnikami Lagrangian (np, Arfken 1985, s. 945), często nie odnajdują ekstremum wielowymiarowej funkcji f(x_1,x_2,…,x_n) podlegającej ograniczeniu g(x_1,x_2,… , x_n)=0, gdzie...