Sieci bayesowskie

Stworzenie modelu probabilistycznego może być wyzwaniem, ale okazuje się pomocne w uczeniu maszynowym. Aby stworzyć taki model graficzny, musisz znaleźć probabilistyczne zależności pomiędzy zmiennymi....

Rozkład geometryczny

Rozkład geometryczny jest rozkładem dyskretnym dla n=0, 1, 2, … posiadającym funkcję gęstości prawdopodobieństwa gdzie 0<p<1, q=1-p, a funkcja dystrybucji wynosi Zawłaszczenie geometryczne jest...

Multiplikator Lagrange

Mnożniki Lagrange’a, zwane również mnożnikami Lagrangian (np, Arfken 1985, s. 945), często nie odnajdują ekstremum wielowymiarowej funkcji f(x_1,x_2,…,x_n) podlegającej ograniczeniu g(x_1,x_2,… , x_n)=0, gdzie...