Semantyka

Semantyka (od Ancient Greek: σημαντικός sēmantikós, “significant”) jest lingwistycznym i filozoficznym studium znaczenia w języku, językach programowania, logice formalnej i semiotyce. Zajmuje się relacjami...