GPT 3

GPT 3 lub generatywny transformator wstępny zawiera procesy głębokiego uczenia się, a z tego modelu językowego można wygenerować tekst podobny do ludzkiego jako wyjście....

Bias Vs. Variance

Bias i Variance są dwoma głównymi błędami predykcyjnymi, które najczęściej występują podczas uczenia się maszynowego. Nauka maszynowa rozwiązuje wiele problemów, o które się martwimy....

Dodaj Pythona

Tablice pozwalają na przechowywanie i porządkowanie danych w postaci listy. Ta struktura danych jest wbudowana w Pythonie. Tablice pozwalają na przechowywanie danych na liście...