Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Wielka analiza danych

Analityka dużych danych polega na wykorzystaniu zaawansowanych technik analitycznych w odniesieniu do bardzo dużych, różnorodnych zbiorów danych, które obejmują dane strukturalne, półstrukturalne i niestrukturalne,...

Cele dydaktyczne Użyj notacji sumarycznej, aby wyrazić sumę wszystkich liczb Użyj notacji sumarycznej do wyrażenia sumy podzbioru liczb Użyj notacji sumarycznej do wyrażenia sumy...