Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Zezwolenie

Permutacja, zwana również “numerem porządkowym” lub “zamówieniem”, jest przekształceniem elementów zamówionej listy S w korespondencję indywidualną z samym S. Liczba permutacji na zbiorze n...

Fabuła pudełka

W statystyce opisowej wykres słupkowy lub boxplot jest metodą graficznego przedstawiania grup danych liczbowych poprzez ich kwartyle. Działki skrzynkowe mogą mieć również linie rozciągające...

Co to jest Data Science?

Dzięki konsekwentnemu postępowi technologicznemu, duże dane pozwalają różnym dziedzinom na uzyskiwanie informacji i przewidywanie kolejnych trendów zachowań. W miarę jak gromadzimy coraz więcej danych...

Statystyka

Jak to zrobić Skrót od z-table oznacza “Standardowy normalny z-table”. Standardowy model normalny jest stosowany w testach hipotez, w tym testach na proporcje i...