Sieci bayesowskie

Sieci bayesowskie pomagają zrozumieć, w jaki sposób jeden element lub zdarzenie jest zależne od innych przypisań prawdopodobieństwa. Ta sieć określa zaangażowanie jednego zdarzenia w...

GPT 3

GPT 3 lub generatywny transformator wstępny zawiera procesy głębokiego uczenia się, a z tego modelu językowego można wygenerować tekst podobny do ludzkiego jako wyjście....

NLP i opieka zdrowotna

NLP lub przetwarzanie języka naturalnego jest technologią w ramach sztucznej inteligencji, która pomaga maszynom zrozumieć ludzki język. Z pomocą NLP inżynierowie łączą dziedzinę informatyki...

Rodzaje adnotacji

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, w jaki sposób identyfikujemy różne obiekty i rozróżniamy jeden obiekt od drugiego? To trudne pytanie samo w sobie – zastanów...

Bias Vs. Variance

Bias i Variance są dwoma głównymi błędami predykcyjnymi, które najczęściej występują podczas uczenia się maszynowego. Nauka maszynowa rozwiązuje wiele problemów, o które się martwimy....

Dodaj Pythona

Tablice pozwalają na przechowywanie i porządkowanie danych w postaci listy. Ta struktura danych jest wbudowana w Pythonie. Tablice pozwalają na przechowywanie danych na liście...