Multiplikator Lagrange

Mnożniki Lagrange’a, zwane również mnożnikami Lagrangian (np, Arfken 1985, s. 945), często nie odnajdują ekstremum wielowymiarowej funkcji f(x_1,x_2,…,x_n) podlegającej ograniczeniu g(x_1,x_2,… , x_n)=0, gdzie...