Bias Vs. Variance

Bias i Variance są dwoma głównymi błędami predykcyjnymi, które najczęściej występują podczas uczenia się maszynowego. Nauka maszynowa rozwiązuje wiele problemów, o które się martwimy....

Dodaj Pythona

Tablice pozwalają na przechowywanie i porządkowanie danych w postaci listy. Ta struktura danych jest wbudowana w Pythonie. Tablice pozwalają na przechowywanie danych na liście...

Top 6 Techniki uczenia się maszyn

Uczenie się maszyn to najnowsze osiągnięcie w dziedzinie nauk komputerowych, które wykorzystuje metodologie tech-savvy do poprawy wyników biznesowych. Algorytmy uczenia maszynowego, będące stosunkowo nowymi...

Algorithms

Zrozumienie BERT

Niewystarczające dane dotyczące szkoleń to prawdopodobnie najtrudniejszy problem, przed którym stoi przetwarzanie języka naturalnego, lepiej znanego jako NLP. Dla tych, którzy nie wiedzą, NLP...

Rozkład geometryczny

Rozkład geometryczny jest rozkładem dyskretnym dla n=0, 1, 2, … posiadającym funkcję gęstości prawdopodobieństwa gdzie 0<p<1, q=1-p, a funkcja dystrybucji wynosi Zawłaszczenie geometryczne jest...