Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Cele dydaktyczne

Użyj notacji sumarycznej, aby wyrazić sumę wszystkich liczb

Użyj notacji sumarycznej do wyrażenia sumy podzbioru liczb

Użyj notacji sumarycznej do wyrażenia sumy kwadratów

Jeśli mamy zmienną X, która reprezentuje wagi (w gramach) 4 winogron. Dane te zostały przedstawione w tabeli 1. Tabela 1. Waga 4 winogron.

Grono X
1
2
3
4
4.6
5.1
4.9
4.4

Oznaczamy wagę winogrona 1, winogrona 2 wagę X2, itd. Poniższy wzór oznacza podsumowanie wagi czterech winogron:

Grecka wielka litera sigma (Σ) pokazuje sumowanie. I = 1″ u podstawy pokazuje, że sumowanie ma się zaczynać od X1, a 4 u góry pokazuje, że sumowanie zakończy się na X4. “Xi” pokazuje, że X jest zmienną, którą należy dodać, gdy idę od 1 do 4. W ten sposób,

 = X1 + X2 + X3 + X4 = 4,6 + 5,1 + 4,9 + 4,4 = 19,0.

Symbol

pokazuje, że samotnie należy dodać 3 początkowe wyniki. Zmienna z listy I przechodzi z 1 do 3.

W momencie, gdy ma zostać dodana każda z partytur zmiennej (np. X), często korzystne jest wykorzystanie towarzyszącej jej skróconej dokumentacji:

W ten sposób, gdy nie pojawią się żadne szacunki I, zamierza agregować każde z szacunków X.

Liczne przepisy zawierają kwadratowe liczby przed ich dodaniem. Jest to pokazane jako

ΣX² = 4,62 + 5,12 + 4,92 + 4,42 = 21,16 + 26,01 + 24,01 + 19,36 = 90,54.

Zauważ to:

od czasu wyartykułowania na lewej drodze do podsumowania każdego z szacunków X i po tym kwadracie całości (19² = 361), natomiast wyartykułowanie na właściwej drodze do kwadratowania liczb i po tym zagregowania kwadratów (90,54, jak się okazało).

Kilka receptur zawiera agregat pozycji krzyżowych. Tabela 2 przedstawia informacje dotyczące czynników X i Y. Pozycje krzyżowe (XY) pojawiają się w trzecim segmencie. Suma pozycji krzyżowych wynosi 3 + 4 + 21 = 28.

Tabela 2. Cross Products.

X Y XY
1
2
3
3
2
7
3
4
21

W zapisie podsumowującym jest to zapisane jako: ΣXY = 28.