Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Czym jest analiza wrażliwości?

Badanie wrażliwości decyduje o tym, jak różne oszacowania wolnego czynnika wpływają na zmienną okręgową w ramach danego układu podejrzeń. Na koniec dnia, badania afektywności badają jak różne źródła podatności w modelu naukowym dodają do ogólnej podatności modelu. System ten jest wykorzystywany w ramach jawnych granic, które opierają się na co najmniej jednej zmiennej informacyjnej.

Badanie wrażliwości jest wykorzystywane w świecie biznesu oraz w obszarze aspektów finansowych. Zazwyczaj jest ono wykorzystywane przez ekspertów związanych z finansami i analityków finansowych, a w innych przypadkach nazywane jest rozważaniem możliwości przeprowadzenia takiego badania.

KLUCZOWE DZIAŁANIA

Badanie afektywności decyduje o tym, w jaki sposób różne szacunki niezależnej zmiennej oddziałują na określoną zmienną oddziałową w ramach danego układu założeń.

Model ten jest dodatkowo przywoływany jako obraz scenariusza, w którym następuje badanie rekreacyjne.

Badanie efektywności może być wykorzystane do sporządzenia prognozy kosztów ofertowych obrotu na otwartym rynku lub wpływu kosztów finansowania na koszty bezpieczeństwa.

Badanie efektywności uwzględnia przewidywanie z wykorzystaniem autentycznych, prawdziwych informacji.

Jak działa analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości jest modelem finansowym, który określa wpływ na zmienne docelowe w oparciu o zmiany w innych zmiennych, znanych jako zmienne wejściowe. Jest to podejście polegające na przewidywaniu wyniku dokonanego wyboru z uwzględnieniem określonego zakresu czynników. Dokonując określonego układu czynników, badacz może zdecydować, w jaki sposób zmiany w pojedynczej zmiennej wpływają na wynik.

Zarówno czynniki obiektywne, jak i informacyjne lub autonomiczne i podrzędne są w pełni badane, gdy kierowane jest badanie wpływu. Osoba przeprowadzająca badanie zastanawia się nad tym, w jaki sposób czynniki zmieniają się, podobnie jak w jaki sposób zmienna informacyjna wpływa na cel.

Badanie efektywności może być wykorzystywane do tworzenia prognoz w kosztach ofertowych otwartych organizacji. Część czynników, które wpływają na koszty zapasów, to przychody organizacji, liczba ofert wyjątkowych, proporcje zobowiązań do wartości (D/E) oraz ilość rywali w biznesie. Badanie może być dopracowane w zakresie przyszłych kosztów zapasów poprzez wysuwanie różnych podejrzeń lub uwzględnienie różnych czynników. Model ten można również wykorzystać do określenia wpływu, jaki korekty opłat za pożyczki mają na koszty obligacji. W tej sytuacji koszty kredytu są czynnikiem bezpłatnym, podczas gdy koszty obligacji są zmienną potrzebną.

Specjaliści finansowi mogą również skorzystać z badania wpływu, aby zdecydować o wpływie, jaki różne czynniki mają na rentowność ich przedsięwzięcia.

Badanie wpływu uwzględnia ocenę przy wykorzystaniu zarejestrowanych, prawdziwych informacji. Analizując każdy z tych czynników i potencjalne wyniki, można dokonać istotnych wyborów dotyczących organizacji, gospodarki i realizacji przedsięwzięć.

Przypadek analizy wrażliwości

Expect Sue jest liderem zespołu, który musi zrozumieć wpływ ruchu klientów na wszystkie transakcje. Ona ustala, że transakcje są elementem kosztów i wolumenu wymiany. Koszt gadżetu to 1000$, a Sue sprzedała 100$ rok temu za kompletne oferty na 100000$. Sue odkrywa również, że 10% wzrost ruchu klientów zwiększa wolumen wymiany o 5%. To pozwala jej na zebranie modelu związanego z pieniędzmi i zbadanie wpływu tego warunku w zależności od wyobrażenia sobie scenariusza, w którym odezwą się proklamacje. Może ona ujawnić jej, co się stanie, jeśli ruch klientów zwiększy się o 10%, połowę lub 100%. Biorąc pod uwagę 100 giełd w dniu dzisiejszym, wzrost ruchu klientów o 10%, połowę lub 100% porównuje się do wzrostu ruchu klientów o 5%, 25% lub połowę indywidualnie. Badanie wpływu pokazuje, że transakcje są bardzo wrażliwe na zmiany w ruchu klientów.

Analiza wrażliwości na zmiany w stosunku do scenariusza

Skuteczność w porównaniu z analizą sytuacji

W funduszu przeprowadza się badanie wpływu, aby zrozumieć wpływ, jaki zakres czynników ma na dany wynik. Należy zauważyć, że badanie wpływu nie jest równoznaczne z badaniem sytuacji. Na przykład zaakceptowanie, że ekspert ds. wartości musi przeprowadzić badanie wpływu oraz badanie sytuacji w zakresie wpływu zysku na akcję (EPS) na względną wycenę organizacji poprzez wykorzystanie różnych kosztów do dochodów (P/E).

Badanie wpływu zależy od czynników wpływających na wycenę, które model pieniężny może określić przy wykorzystaniu kosztów czynników i zysku na akcję. Badanie wpływu oddziela te czynniki od siebie, a następnie zapisuje zakres potencjalnych wyników. Następnie, w przypadku badania sytuacji, rzeczoznawca decyduje o konkretnej sytuacji, np. krachu na giełdzie papierów wartościowych lub zmianie wytycznych branżowych. W tym momencie zmienia on czynniki wewnątrz modelu, aby dopasować się do tej sytuacji. Ustawiony razem, ekspert ma dokładny obraz sytuacji. Obecnie zna pełny zakres wyników, biorąc pod uwagę wszystkie granice, i rozumie, jakie byłyby to wyniki, biorąc pod uwagę szczególny układ czynników charakteryzujących rzeczywiste sytuacje.

Zalety i ograniczenia analizy wrażliwości

Wiodące badanie afektywności daje różne korzyści szefom. Po pierwsze, jest to badanie wewnętrzne i zewnętrzne znacznej liczby czynników. Ponieważ jest to badanie od góry do dołu, oczekiwania mogą być bezsprzecznie coraz bardziej wiarygodne. Co więcej, pozwala to liderom na rozróżnienie, gdzie mogą później dokonywać ulepszeń. W końcu bierze pod uwagę zdolność do decydowania o stałych wyborach dotyczących organizacji, gospodarki lub ich spekulacji.

Tak czy inaczej, istnieje kilka niedogodności związanych z wykorzystaniem danego modelu, na przykład to. Wyniki opierają się w sumie na przypuszczeniach w świetle faktu, że czynniki te opierają się w sumie na chronologicznej informacji. Oznacza to, że w rzeczywistości nie są one precyzyjne, więc może być miejsce na błędy przy stosowaniu badania do przyszłych oczekiwań.