Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Binomalne okólniki zawierają dwie decyzje – na ogół “osiągnięcie” lub “krótkie przedstawienie” do zbadania. Ten dwumianowy automat dodający cyrkulację może pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z dwumianem bez konieczności korzystania ze stołów i długich warunków. Musisz wiedzieć kilka kluczowych rzeczy, aby połączyć się z chipem numerycznym, a potem będziesz ustawiony!

Prawdopodobieństwo(P) – tempo lub dziesiętne

Liczba eliminacji wstępnych (n)

Triumfy (X) – zakresy są zadowalające, na przykład X gdzieś w zakresie 0 i 4 zwycięstw

W odniesieniu do pola podstawowego (p), należy podać prawdopodobieństwo realizacji we wstępnej fazie jako liczbę dziesiętną po przecinku. Może to być podane jako współczynnik (na przykład 80% respondentów… ), albo też może być podane słowo, które trzeba zmienić na dziesiętne (na przykład różne testy decyzyjne z czterema odpowiedziami miałyby .25 prawdopodobieństwa uzyskania poprawnej odpowiedzi za każdym razem, gdy oceniasz).

W kolejnym polu należy wpisać liczbę eliminacji (n).

Poniższe dwa pola, X1 i X2, umożliwiają wprowadzenie zakresu, np. od 0 do 4 można wprowadzić 0 w polu X1 i 4 w polu X2. Na wypadek gdybyś nie potrzebował zakresu, a raczej ostrożnej liczby, wpisz ją dwa razy w każdym pojemniku (np. dla “dokładnie 9” wpisałbyś 9 w obu X1 i X2).

Odpowiedź

Prawdopodobieństwo od 0 do 5 sukcesów wynosi 0,9802722930908203.

Najskuteczniejsza metoda wykrywania właściwej reakcji

The Way Mortal Humans Do It

W przypadku, gdy jesteś podobny do zdecydowanej większości, korzystanie z przepisu, raz po raz, aby znaleźć rozwiązania, których potrzebujesz, nie wydaje się zabawne!

Wiele osób korzysta z dwumianowej tabeli rozpowszechniania, aby przyjrzeć się odpowiedniej odpowiedzi, podobnej do tej na tej stronie. Problem z większością tabel, włączając w to tę tutaj, jest taki, że nie obejmuje ona wszystkich możliwych szacunków p lub n. Tak więc, jeśli masz szansę, że masz p = .64 i n = 256, prawdopodobnie nie będziesz miał możliwości po prostu znaleźć go w tabeli.

Strategia wyborcza polega na wykorzystaniu maszyny dodającej, takiej jak ta! Liczne logiczne minikomputery, takie jak TI-89, mogą odkryć odpowiedź na takie problemy.

Na wszelki wypadek musisz wiedzieć, jak działają liczby, w tym momencie czytaj dalej!

The “Mathy” Way

Aby zrozumieć, czym jest całkowite prawdopodobieństwo, musimy najpierw zrozumieć prawdopodobieństwo każdego oszacowania x, korzystając z tego równania:


n! x!(n – x)!
  px (1-p)(n-x)

Więc jeśli twój zakres wynosi od 0 do 5, musiałbyś użyć tego wzoru na 0, 1, 2, 3, 4 i 5. Potem, kiedy dostajesz odpowiedź od każdego z nich, dodajesz je wszystkie razem, aby uzyskać sumę:

P(X=0) = 0,056313514709472656

P(X=1) = 0,1877117156982422

P(X=2) = 0,2815675735473633

P(X=3) = 0,25028228759765625

P(X=4) = 0,1459980010986328

P(X=5) = 0,058399200439453125

P(0 … 5) = 0.9802722930908203

Poniższy wykres przedstawia każdą możliwą wartość x wzdłuż dna, a pasek przedstawia szansę, że x rzeczywiście będzie równa tej wartości podczas rzeczywistego eksperymentu. Żółte paski oznaczają, że wartość jest w wybranym zakresie, a jeśli spojrzysz na listę powyżej, zobaczysz, że paski odpowiadają odpowiedziom, a także zobaczysz, że jeśli dodasz wszystkie żółte obszary, otrzymasz sumę również z góry.

Języki

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.