Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Tabela rozkładu prawdopodobieństwa łączy każdy wynik eksperymentu statystycznego z prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzenia. Wynik eksperymentu jest wymieniony jako wariant, zwykle zapisany jako kapitał (na przykład X lub Y). Na przykład, gdybyś miał rzucić monetą 3 razy, możliwe są następujące wyniki:

TTT, TTH, THT, HTT, THH, HTH, HHT, HHHH

Masz 1 na 8 szans na to, że nie dostaniesz żadnej głowy, jeśli rzucisz TTT. Prawdopodobieństwo wynosi 1/8 lub 0,125, 3/8 lub 0,375 szansy na rzucenie jednej głowy przy TTH, THT i HTT, 3/8 lub 0,375 szansy na rzucenie dwóch głów przy THH, HTH lub HHT i 1/8 lub .125 szansy na zdobycie trzech głów.

Poniższa tabela przedstawia wariant (liczbę głowic) z prawdopodobieństwem otrzymania 0,1,2 lub 3 głowic.

Prawdopodobieństwa są zapisane jako liczby od 0 do 1; 0 oznacza, że nie ma najmniejszej szansy, podczas gdy 1 oznacza, że zdarzenie jest pewne. Suma wszystkich prawdopodobieństw dla eksperymentu wynosi zazwyczaj 1, ponieważ jeśli prowadzisz i eksperymentujesz, to na pewno coś się stanie! Dla przykładu rzutu monetą, 0.125+0.375+0.375+0.125=1.

Bardziej złożone tabele rozkładu prawdopodobieństwa

Oczywiście, nie wszystkie tabele prawdopodobieństwa są tak proste jak ta. Na przykład, tabela rozkładu Bernoulliego wymienia wspólne prawdopodobieństwa dla wartości n (liczba prób w eksperymencie).Tabela rozkładu prawdopodobieństwa: co to jest?

Definicje statystyczne > Tabela Rozkładu Prawdopodobieństwa

Co to jest tabela rozkładu prawdopodobieństwa?

Tabela rozkładu prawdopodobieństwa łączy każdy wynik eksperymentu statystycznego z prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzenia. Wynik eksperymentu jest wymieniony jako wariant, zwykle zapisany jako kapitał (np. X lub Y). Na przykład, jeśli miałbyś rzucać monetą 3 razy, możliwe są następujące wyniki:

TTT, TTH, THT, HTT, THH, HTH, HHT, HHHH

Masz 1 na 8 szans na to, że nie dostaniesz żadnej głowy, jeśli rzucisz TTT. Prawdopodobieństwo wynosi 1/8 lub 0,125, 3/8 lub 0,375 szansy na rzucenie jednej głowy przy TTH, THT i HTT, 3/8 lub 0,375 szansy na rzucenie dwóch głów przy THH, HTH lub HHT i 1/8 lub .125 szansy na zdobycie trzech głów.

Poniższa tabela przedstawia wariant (liczbę głowic) z prawdopodobieństwem otrzymania 0,1,2 lub 3 głowic.

Liczba głowic (X) Prawdopodobieństwo P(X)

0 0.125

1 0.375

2 0.375

3 0.125

Prawdopodobieństwa są zapisywane jako liczby od 0 do 1; 0 oznacza, że nie ma najmniejszej szansy, podczas gdy 1 oznacza, że zdarzenie jest pewne. Suma wszystkich prawdopodobieństw dla eksperymentu wynosi zazwyczaj 1, ponieważ jeśli prowadzisz i eksperymentujesz, to na pewno coś się stanie! Dla przykładu rzutu monetą, 0.125+0.375+0.375+0.125=1.

Bardziej złożone tabele rozkładu prawdopodobieństwa

Oczywiście, nie wszystkie tabele prawdopodobieństwa są tak proste jak ta. Na przykład, tabela rozkładu Bernoulliego wymienia wspólne prawdopodobieństwa dla wartości n (liczba prób w eksperymencie).

Tabela rozkładu prawdopodobieństwa

Im więcej razy eksperyment jest przeprowadzany, tym więcej jest możliwych wyników. Powyższa tabela pokazuje prawdopodobieństwa dla n=8, i jak zobaczysz – tabela jest dość duża. Jednak sugeruje to, że po prostu, jako eksperymentator, nie musisz przechodzić trudności z wypisaniem wszystkich możliwych wyników (jak wyniki rzutu monetą TTT, TTH, THT, HTT, THH, HTH, HHT, HHH) dla każdego eksperymentu, który przeprowadzasz. Zamiast tego, zapytasz o tabelę rozkładu prawdopodobieństwa, która pasuje do twojego eksperymentu.

Języki

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.