Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
SigmoidFunction SigmoidReImAbs Funkcja sigmoidalna, czyli krzywa sigmoidalna (von Seggern 2007, s. 148) oraz funkcja logistyczna, jest funkcją:
Posiada ona pochodną
)
i nieokreślony integralny
(5)
(6)
Ma serię Maclaurin
(7)
(8)
gdzie E_n(x) jest wielomianem Eulera, a B_n jest liczbą Bernoulliego. x=0 Ma punkt przegięcia w miejscu , gdzie
(10)
Tak samo jak rozwiązanie zwykłego równania różniczkowego7778
(11)
y(0)=1/2
z warunkiem wstępnym .

Języki

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.