Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Istnieją dwa rodzaje hipotez statystycznych.

Hipoteza zerowa. Hipoteza zerowa, oznaczana przez H0, jest typową hipotezą, że obserwacje próbne wynikają wyłącznie z przypadku.

Hipoteza alternatywna. Hipoteza wyboru, oznaczony H1 lub Ha, jest, że hipoteza, że obserwacje próbne są pod wpływem niektórych nielosowe przyczyny.

Na przykład, załóżmy, że chcieliśmy rozpracować, czy moneta była sprawiedliwa i zrównoważona. Hipoteza zerowa mogłaby być taka, że połowa salta kończyłaby się na głowach i połowie, na ogonach. hipoteza wyboru mogłaby być taka, że ilość głów i ogonów byłaby bardzo różna. Symbolicznie, hipoteza ta byłaby wyrażona jako

H0: p = 0.5

Ha: p 0,5

Załóżmy, że rzuciliśmy monetą 50 razy, prowadząc do 40 głów i 10 ogonów. Biorąc pod uwagę ten wynik, możemy być skłonni odrzucić hipotezę zerową. To znaczy, moglibyśmy stwierdzić, że moneta nie była prawdopodobnie sprawiedliwa i wyważona.

Języki

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.