Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Kalkulator ten oblicza odchylenie od zestawu danych:

Aby obliczyć różnicę z wielu cech, wskaż, czy informacja jest dla całej populacji, czy z przykładu. Wprowadź obserwowane jakości w powyższym przypadku. Właściwości muszą być liczbowe i mogą być oddzielone przecinkami, spacjami lub nowym wierszem. Możesz również zmienić kolejność informacji w polu treści. Naciśnij przycisk “Prześlij dane”, aby odtworzyć obliczenia. Aby wyczyścić maszynę dodającą i wprowadzić inny zbiór informacji, naciśnij “Reset”.

Jaka jest fluktuacja

Różnica jest jedną z proporcji rozproszenia, czyli proporcją tego, jak bardzo jakości w indeksie informacyjnym będą się prawdopodobnie różnić od średniej z tych jakości. Jest to norma kwadratów odchyleń od średniej. Odkrycie odchyleń gwarantuje, że odchylenia negatywne i pozytywne nie będą się wzajemnie równoważyć.