Ten eempiryczny kalkulator reguł może być wykorzystany do obliczenia części cech, które mieszczą się we wcześniej określonej liczbie standardowych odchyleń od średniej. Dodatkowo wykreśla on schemat wyników. Zasadniczo wprowadź średnią (M) i odchylenie standardowe (SD), a następnie kliknij na “Rysunek”, aby uzyskać wgląd.

Reguła empiryczna

Reguła empiryczna, znana również jako reguła trzech cesarzy lub reguła 68-95-99.7, stanowi przewodnik wysokiego poziomu, który można wykorzystać do oszacowania proporcji rozkładu normalnego, jaki można znaleźć w ramach 1, 2 lub 3 standardowych odchyleń od średniej. Zgodnie z tą zasadą, jeżeli populacja danego zbioru danych przebiega zgodnie z rozkładem normalnym, w kształcie dzwonu pod względem średniej populacji (M) i odchylenia standardowego (SD), wówczas dane te są zgodne z prawdą:

Szacuje się, że 68% danych w zbiorze mieści się w jednym odchyleniu standardowym od średniej; tj. 68% mieści się w zakresie [M – SD, M + SD].

Szacuje się, że 95% danych w zbiorze mieści się w dwóch standardowych odchyleniach od średniej; tj. 95% mieści się w zakresie [M – 2SD, M + 2SD].

Szacuje się, że 97,7% danych w zbiorze mieści się w trzech standardowych odchyleniach od średniej; tj. 99,7% mieści się w zakresie [M – 3SD, M + 3SD].

Przykład

Give” the scores of a test a chance to follow a ring molded appropriation that has a mean of 100 and a standard deviation of 16. Jaki poziom osób, które ukończyły test, uzyskały wynik mieszczący się gdzieś w przedziale 68 i 132?

Układ: 132 – 100 = 32, co stanowi 2(16). Biorąc wszystko pod uwagę, 132 to 2 odchylenia standardowe na jedną stronę średniej. 100 – 68 = 32, co stanowi 2(16). Oznacza to, że wynik 68 to 2 odchylenia standardowe na jedną stronę średniej. Ponieważ 68 do 132 znajduje się wewnątrz 2 standardowych odchyleń od średniej, 95% uczestników badania uzyskało wynik mieszczący się w przedziale 68 i 132.