Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Instrukcje: Obliczyć krytyczne wartości t dla t-dystrybucji za pomocą poniższego formularza. Proszę wpisać poziom istotności \alfaα, liczbę stopni swobody i wskazać rodzaj ogona (lewoskrzydłowy, prawoskrzydłowy lub dwugłowy).

Instrukcje krok po kroku, aby skorzystać z Kalkulatora Krytycznych Wartości T

Więcej danych na temat podstawowego szacunku dla t-deminacji: Po pierwsze, wartość podstawowa koncentruje się na ogonie (ogonach) danego obiegu, z właściwością, że strefa pod zakrętem dla tych podstawowych skupia się w ogonach jest równoważna podanemu szacunkowi \alfaα Przeniesienie dla tej sytuacji jest środkiem T-Studenta. W sumie, dla przypadku dwukierunkowego, wartości podstawowe porównuje się do dwóch na jedną stronę i na prawo od punktu ogniskowego cyrkulacji, które mają tę właściwość, że cały region pod zakrętem dla lewego ogona (od lewego punktu bazowego) i strefa pod zakrętem dla właściwego ogona jest równoważna podanemu oszacowaniu \alfaα.

For a left-followed case, the basic worth relates to the point to one side of the focal point of the appropriation, with the property that the region under the bend for the left tail (from the basic point to one side) is equivalent to the given centralality level \alphaα.

Dla przypadku z prawej strony, wartość podstawowa jest porównywana do punktu z jednej strony ogniska przeniesienia, z właściwością, że strefa pod zakrętem dla właściwego ogona (od punktu podstawowego do jednej strony) jest równoważna danemu poziomowi wysokości \alfaα.

Jakie są główne właściwości dyspersji T?

Podstawowe właściwości cyrkulacji T i jej podstawowe skupienia to:

T-dyspersja jest symetrycznym, ciągłym rozkładem, który jest kontrolowany przez liczbę stopni możliwości (df)

Rozproszenie łączy się (w sensie dystrybucyjnym) ze standardem typowego rozpowszechniania (obieg Z), jako że stopnie możliwości (df) łączą się w nieciągłość.

Dyspersja t jest wykorzystywana do różnych t-testów, gdzie nie jest znane odchylenie standardowe populacji.

Ponieważ transport t jest symetryczny, podstawowe skupienia dla przypadku dwukierunkowego są symetryczne w odniesieniu do punktu ogniskowego rozpowszechniania.

Dodatkowo, ponieważ transport t jest symetryczny, odkrycie podstawowych cech dla dwuetapowego testu z centralnym punktem \alfaα jest równoznaczne z odkryciem

Języki

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.