Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Liczba całkowita jest liczbą, która nie ma części ułamkowej, a po przecinku nie ma cyfr. Liczba całkowita może być dodatnia, ujemna lub zerowa. (Porównaj to z rzeczywistymi liczbami, które mogą mieć cyfry po punkcie i mogą mieć części ułamkowe)

Przykładowe liczby całkowite: 12 , 34 , -4 , 0

Poniższe liczby są liczbami rzeczywistymi i nie są liczbami całkowitymi:

1.23 (nie może mieć miejsc po przecinku)

12½ (nie może mieć części ułamkowej).

Przeciągnij pomarańczową odrobinę pod spodem, aby przesunąć ją wzdłuż linii numerycznej. Zwróć uwagę na to, jak zatrzymuje się na liczbach całkowitych.

Numery całkowite i numery rozliczeniowe

Całe numery (tu i ówdzie nazywane ‘tallying numbers’) przypominają całe numery, ale nie mogą być negatywne. Są one zazwyczaj używane do wyświetlania liczby pozycji. Modelka: 12 podkładów.

Zaokrąglenie

Oryginalne liczby można zmienić na liczby całkowite, dostosowując je. Wiąże się to z usunięciem cyfr dziesiętnych i modyfikacją wyniku, tak aby był on liczbą całkowitą najbliższą liczbie pierwszej.