Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Prawdopodobieństwo może być gałęzią matematyki zajmującą się obliczaniem prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia, które jest wyrażone jako różnica między 1 a 0. Okazja o prawdopodobieństwie 1 jest często uznawana za pewną: na przykład prawdopodobieństwo rzutu monetą prowadzącą do “głów” lub “ogonów” wynosi 1, ponieważ nie ma innych opcji, zakładając, że moneta wyląduje na płasko. okazja o prawdopodobieństwie . Często uważa się, że prawdopodobieństwo, że moneta wyląduje (płasko) bez obu stron zwróconych do góry, wynosi 0, ponieważ “głowy” lub “ogony” muszą być zwrócone do góry. Paradoksalna, stosowana matematyka stosuje precyzyjne obliczenia w celu ilościowego określenia niepewnych miar zdarzeń losowych.

W najprostszej formie, prawdopodobieństwo jest często wyrażane matematycznie jako: ilość wystąpień zdarzenia docelowego podzielona przez ilość wystąpień plus ilość niepowodzeń zdarzeń (sumuje się to do całości możliwych wyników):

p (a) = p(a)/[p(a) + p(b)]

Obliczenie prawdopodobieństwa podczas rzutu monetą w danej sytuacji jest proste, ponieważ wyniki wzajemnie się wykluczają: musi nastąpić jedno lub drugie zdarzenie. Każdy rzut monetą jest zdarzeniem niezależnym; wynik 1 próby nie ma wpływu na kolejne. niezależnie od tego, jaki procent kolejnych razy jedna strona ląduje do góry, prawdopodobieństwo, że zrobi to przy kolejnym rzucie wynosi zazwyczaj .5 (50-50). Błędna koncepcja różnorodności kolejnych wyników (np. sześć “główek”) sprawia, że jest bardziej prawdopodobne, że kolejny rzut zakończy się “ogonem”, jest zrozumiałe, ponieważ błąd gracza, który doprowadził do upadku wielu graczy.

Teoria prawdopodobieństwa miała swój początek w XVII wieku, kiedy to dwóch francuskich matematyków, Pascal i Pierre de Fermat, prowadzili korespondencję omawiającą problemy matematyczne związane z grami losowymi. Współczesne zastosowania matematyki stosowanej obejmują całą gamę badań człowieka i obejmują aspekty programowania, astrofizyki, muzyki, prognozowania pogody i medycyny.

Języki

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.