STANDARDOWA DYSTRYBUCJA NORMALNA: Wartości tabelaryczne reprezentują OBSZAR NA LEWO od wyniku Z.

Z table negative
z table positive