Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

A Prime Number to:

liczba całkowita, która nie może być utworzona przez zwiększenie innych liczb całkowitych.

(w przypadku, gdy można to zrealizować poprzez zdublowanie innych liczb całkowitych, mówimy tu o Liczbie Złożonej)

Co więcej, 1 nie jest najlepszy, a ponadto nie jest złożony.

Tutaj widzimy to w prawdziwym życiu:

Oto zestawienie wszystkich liczb głównych do 1000:

więcej. ..

Przykłady:

Czy 8 to liczba pierwsza? Nie, tylko dlatego, że może być wykonana przez 2×4=8

Czy 73 to Prime Number? Tak, ponieważ żadne inne liczby całkowite nie mnożą się razem, aby to zrobić.

Języki

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.