Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

A Prime Number to:

liczba całkowita, która nie może być utworzona przez zwiększenie innych liczb całkowitych.

(w przypadku, gdy można to zrealizować poprzez zdublowanie innych liczb całkowitych, mówimy tu o Liczbie Złożonej)

Co więcej, 1 nie jest najlepszy, a ponadto nie jest złożony.

Tutaj widzimy to w prawdziwym życiu:

Oto zestawienie wszystkich liczb głównych do 1000:

więcej. ..

Przykłady:

Czy 8 to liczba pierwsza? Nie, tylko dlatego, że może być wykonana przez 2×4=8

Czy 73 to Prime Number? Tak, ponieważ żadne inne liczby całkowite nie mnożą się razem, aby to zrobić.