Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Wykorzystaj poniższą tabelę ujemnego wyniku Z, aby odkryć szacunek po lewej stronie średniej, który można znaleźć na wykresie obok. Porównując oceny, które nie są dokładnie tą średnią, wyróżniamy z wynikiem ujemnym w tabeli z i reprezentujemy terytorium pod gongiem po jednej stronie z.

negative-z-table

Dodatnia tabela wyników Z

pozytywny-z-score-chart

Wykorzystaj znajdującą się pod spodem pozytywną tabelę wyników Z, aby odkryć szacunek dla przywileju średniej, który można znaleźć na wykresie obok. Odnośne wartości, które są bardziej godne uwagi niż średnia, są wyróżnione pozytywnym wynikiem w tabeli z i reprezentują region pod gongiem po jednej stronie z.

Positive-z-table

Jak korzystać z tabeli Z

Daj nam szansę zobaczyć, jak ustalić wynik Z-score i wykorzystać stół Z z prostym, prawdziwym modelem.

Do końca semestru liczy się 300 punktów z testów dublera. Eric uzyskał w sumie 800 odcisków (X) na 1000. Normalny wynik dla grupy wynosił 700 (µ), a odchylenie standardowe 180 (σ). Powinniśmy odkryć, jak dobrze Eric uzyskał wynik w przeciwieństwie do swoich kolegów z grupy.

Wykorzystując powyższe informacje, musimy najpierw zinstytucjonalizować jego wynik i na podstawie konkretnej tabeli z zdecydować, jak dobrze wypadł w kontraście z kolegami z grupy.

Aby wyrównać wynik Z, wykorzystujemy równanie

Wynik Z = ( x – µ )/σ

Z wynik = (800-700)/150

Z wynik = 0,56

Ponieważ mamy wynik Z Erica, wykorzystamy tabelę Z, aby przewidzieć, jak szczęśliwy lub nieszczęśliwy Eric wystąpił w przeciwieństwie do swoich kolegów z grupy. Ponieważ wynik Z Erica jest pewny, wykorzystamy tabelę Z z pozytywnymi cechami (tabela 1.2).

Zlokalizuj porównanie motywacji dla początkowych dwóch cyfr na osi y (0,5 w zależności od wyniku Z Erica). Kiedy już to zrobisz, zbliż się do punktu X, aby odkryć zachętę dla kolejnych cyfr dziesiętnych (0,06 w zależności od wyniku Erica Z). Otrzymujemy liczbę 0,7123. Aby otrzymać tę liczbę jako stawkę, zwiększamy ją o 100. W ten sposób 0…7123 x 100 = 71,23%. W związku z tym odkrywamy, że Eric wykazał poprawę w stosunku do 71,23% badanych.

Dlaczego są dwie tabele Z?

Są dwie tabele Z, żeby rzeczy były mniej zaplątane. Na pewno ma on tendencję do łączenia się w jedną większą tabelę Z, ale może to być nieco przytłaczające dla tony uczących się i dodatkowo zwiększa możliwość popełnienia błędów ludzkich podczas szacowania. Korzystanie z dwóch tabel Z upraszcza życie z celem końcowym, który zależy od tego, czy potrzebujesz znać terytorium od średniej dla wartości dodatniej czy ujemnej, możesz skorzystać z indywidualnej tabeli wyników Z.

W przypadku, gdy potrzebujesz znać strefę pomiędzy wartością średnią a ujemną, wykorzystasz główną tabelę (1.1), która pojawiła się powyżej, czyli lewą/ujemną tabelę Z. Na wypadek, gdybyś potrzebował znać strefę pomiędzy wartością średnią a dodatnią, skorzystasz z kolejnej tabeli (1.2), powyżej której znajduje się prawostronna/dodatnia tabela Z.

Co to jest odchylenie standardowe? (σ)

Odchylenie standardowe oznaczane przez obrazek (σ), grecka litera oznaczająca sigma, jest tylko kwadratową podstawą różnicy. Podczas gdy fluktuacja jest normalna dla kwadratowych kontrastów od średniego.

Pytania testowe dotyczące treningu

1. Co to jest P (Z ≥ 1,20)

Odpowiedz: 0.11507

Aby odkryć właściwą odpowiedź przy użyciu powyższej tabeli Z, najpierw przyjmiemy wędrówkę przy odnoszącej się do niej zachętie dla dwóch początkowych cyfr na koncentratorze Y, która wynosi 1,2, a następnie przejdziemy do koncentratora X w celu odkrycia zachęty dla drugiej części dziesiętnej, która wynosi 0,00. Następnie otrzymujemy wynik 0,11507.

2. Co to jest P (Z ≤ 1,20)

(Tak samo jak powyżej, wykorzystując drugą tabelę. Warto samemu oświetlić to na potrzeby treningu)

Języki

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.