Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Programowanie komputerowe to proces projektowania, pisania, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych. Jest również znany jako kodowanie lub rozwój oprogramowania. Kod źródłowy to zestaw instrukcji, które komputer może zrozumieć i wykonać. Instrukcje te są napisane w języku programowania, takim jak Python, C++ lub Java. Na przykład prosty program w Pythonie do drukowania “Hello world!” wyglądałby jak poniżej:

print(“Hello world!”)

 

Języki programowania różnią się składnią, semantyką i funkcjonalnością, ale wszystkie mają tę samą podstawową strukturę: zestaw instrukcji do wykonania przez komputer. Instrukcje te mogą obejmować proste operacje, takie jak obliczenia matematyczne, a także bardziej złożone zadania, takie jak sterowanie przepływem programu, zarządzanie danymi i interakcja z użytkownikiem. Na przykład program w języku C++ do obliczania powierzchni koła, biorąc pod uwagę promień, byłby:

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
float radius, area;
cout &#8203;`oaicite:{“index”:0, “invalid_reason”: “Malformed citation << – podaj promień okręgu: \”\”; promień;
powierzchnia = 3,14159 * promień;
cout << “Powierzchnia okręgu wynosi: ” << powierzchnia << endl;
return 0;
}

Programowanie komputerowe to heterogeniczna dziedzina, która obejmuje szeroki zakres zastosowań, od prostych skryptów do automatyzacji powtarzalnych zadań po złożone systemy oprogramowania zarządzające całymi organizacjami. Programiści mogą specjalizować się w różnych dziedzinach, takich jak tworzenie stron internetowych, tworzenie aplikacji mobilnych, nauka o danych lub sztuczna inteligencja.

Języki

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.