Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Programiści i naukowcy zajmujący się danymi najczęściej używają terminu pseudokod w odniesieniu do zadań programowania i uczenia maszynowego. Za pomocą pseudokodu programista przedstawia swoje kody i implementacje w celu utworzenia algorytmu. W skrócie można powiedzieć, że pseudokod jest reprezentacją algorytmu. Głównym powodem używania pseudokodu jest chęć ułatwienia innemu programiście interpretacji kodu nawet przy niewielkiej wiedzy. Dosłowne znaczenie pseudokodu to kod fałszywy. Przedstawia on kody w taki sposób, że nawet laicy mogą zrozumieć strukturę algorytmu.

Algorytm to sekwencja logicznie skonstruowana w celu wykonania pewnej czynności lub podejścia do rozwiązania konkretnego problemu. Programista może rozwiązać wiele problemów, implementując algorytm. Do skonstruowania algorytmu można użyć naturalnych wyrażeń słownych lub adnotacji technicznych. Pseudokod jest prostym wyjaśnieniem lub tekstem informacyjnym w zwykłym języku angielskim. W przeciwieństwie do języka programowania nie zawiera on żadnej składni. Twój komputer nie może interpretować ani kompilować tego tekstu, więc jest on ważny tylko dla innych programistów.

Korzyści z używania pseudokodu

1. Zwiększa czytelność

Są różne sytuacje, w których programista musi współpracować z różnymi specjalistami. Mogą to być menedżerowie, partnerzy biznesowi, matematycy i inni. Osoby te mogą mieć trudności ze zrozumieniem złożonego języka używanego do konstruowania algorytmu. Dlatego programista będzie używał pseudokodu w tle, aby ci specjaliści mogli go zrozumieć. Pomaga to osobom wykonującym różne zawody w zrozumieniu mechaniki. Można też powiedzieć, że pseudokod usuwa barierę językową, dzięki czemu laik może łatwo i sprawnie zrozumieć kod.

2. Uproszczenie budowy kodu

Programista może uprościć swój proces kodowania za pomocą pseudokodu. Może zacząć od pisania pseudokodu podczas konstruowania algorytmu. Gdy uzna pseudokod za satysfakcjonujący, może przekształcić go w rzeczywisty kod ze składnią. Co więcej, konwersja w tym procesie zapewni spójność i dokładność kodowania.

3. Pomost między kodem a schematem blokowym

Programiści zazwyczaj piszą kod po zaprojektowaniu pomysłu na schemacie blokowym. Konwersja może być czasem trudna. Dodając pseudokod pomiędzy tymi dwoma etapami, można sprawić, że przejście będzie płynniejsze i szybsze. Ponadto rezultat końcowy będzie zgodny z wymaganiami użytkownika.

Wskazówki dotyczące pisania pseudokodu

Oto kilka wskazówek, jak rozpocząć pisanie pseudokodu:

– Układając zadania w kolejności, możesz rozpocząć pisanie pseudokodu.
– Napisz teraz zdanie określające główny cel. Na przykład użyj tego programu do sprawdzenia, czy dana liczba jest parzysta czy nieparzysta.
– Powinieneś odpowiednio nazwać konwencje. Każdy czytelnik wykonuje instrukcje tak, jak je widzi. Ponieważ czytelnicy mogą mieć niewielką wiedzę na temat kodów, skupią się na nazewnictwie. Dlatego nazwy powinny być wyraźne i proste.
– Należy przestrzegać właściwego systemu liternictwa. Na przykład spółgłoski powinny być pisane wielkimi literami, zmienne małymi, a metody wielkimi literami (CamelCase).
– Ponieważ nie znasz odbiorców, którzy będą czytać napisany przez Ciebie pseudokod, nie powinieneś go komplikować. Należy rozwinąć kontekst i wyjaśnić każdy krok początkującemu.
– Do pisania standardowych struktur programistycznych, takich jak ‘while’, ‘for’, ‘if-then’, ‘cases’, należy stosować tę samą metodę, co do programowania.
– Upewnij się, że wszystko, co piszesz jako pseudokod, powinno być jasne i wyczerpujące. Nie tylko Ty, ale także osoba zupełnie początkująca może zrozumieć tekst, który piszesz.
– Twoja technika pisania pseudokodu powinna być inna niż kodowania. Musisz być tak prosty i zrozumiały, jak to tylko możliwe, aby laik mógł się zorientować. Po prostu unikaj terminów technicznych.

Zasady pisania pseudokodu

Podczas pisania pseudokodu każdy ma inny styl. Ponieważ pseudokod jest przeznaczony do czytania przez ludzi, a nie do interpretowania przez komputer, możesz być bardziej reprezentatywny. Nie ma wielu zasad, których należy przestrzegać. Jednak głównym wyzwaniem przy pisaniu pseudokodu jest pisanie w sposób uniwersalny, jasny i zrozumiały. Poniżej znajdziesz kilka zasad, dzięki którym pseudokod będzie spójny:

– Pierwsze słowa pisz dużymi literami.
– Każdy wiersz powinien składać się z jednego stwierdzenia.
– Staraj się poprawić czytelność, pokazuj hierarchię i zagnieżdżone konstrukcje.
– Zakończenie sekcji wielowierszowych powinno zawierać END jako słowo kluczowe, takie jak ENDWHILE lub ENDIF, i inne.
– Instrukcje Twojego języka programowania powinny być niezależne.
– Nie należy używać domeny nazewnictwa implementacji. Zamiast tego należy używać domeny problemu. Na przykład należy dodać nazwisko jako pierwsze imię, zamiast zbiorczo dodawać imię i nazwisko.
– Tekst powinien być zwięzły, prosty i czytelny.

Przestrzegając tych zasad, można zwiększyć czytelność pseudokodu. Pamiętając o tych zasadach, można łatwo odróżnić dobrze napisany pseudokod od niezrozumiałego.

Wnioski

Wielu programistów z wykształceniem informatycznym mogło słyszeć o pseudokodzie, ale tylko nieliczni rozumieją jego znaczenie. Podczas nauki o pseudokodzie wielu studentów nie rozumie, do czego służy ten tekst. Pytając o jego znaczenie, zwykle zadają pytanie, dlaczego pisze się kod dwa razy. Pseudokod może nie być konieczny w przypadku prostych problemów. Jeśli jednak napotkasz złożony problem, musisz napisać pseudokod.

W miarę rozwoju kariery w tej dziedzinie zaczniesz pracować nad skomplikowanymi projektami. Wtedy właśnie pseudokod ułatwi proces pisania kodu, a Ty będziesz mógł łatwo zidentyfikować problemy w projekcie. Problemy te są szczególnie częste na etapie opracowywania algorytmu.

Dzięki temu można ograniczyć wysiłek i zaoszczędzić czas, unikając błędów i naprawiając błędy. Ponadto pseudokod umożliwia programistom sprawną komunikację z klientami i innymi osobami o różnym wykształceniu. Nie zawiera on skomplikowanej składni i przekazuje ideę w prosty sposób.

Konstruując zwięzły, jasny i prosty pseudokod, można sprawnie realizować swoje pomysły. Większość programistów nie docenia, jak skuteczne może być to narzędzie. Jeśli powyższy przewodnik był pomocny, to znaczy, że teraz rozumiesz znaczenie pseudokodu. Zacznij więc wykorzystywać go w swoich codziennych projektach.

Języki

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.