Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

SQL JOIN łączy w sobie rekordy z dwóch tabel.

JOIN lokalizuje powiązane wartości kolumn w dwóch tabelach.

Zapytanie może zawierać zero, jedną lub wiele operacji JOIN.

INNER JOIN jest takie samo jak JOIN; słowo kluczowe INNER jest opcjonalne.

Różne rodzaje JOINów

(INNER) JOIN: Wybierz rekordy, które mają pasujące wartości w obu tabelach.

LEFT (OUTER) JOIN: Wybierz rekordy z pierwszej (najbardziej lewej) tabeli z pasującymi rekordami prawej tabeli.

RIGHT (OUTER) JOIN: Wybierz rekordy z drugiej (najbardziej prawej) tabeli z pasującymi rekordami z lewej tabeli.

FULL (OUTER) JOIN: Wybiera wszystkie rekordy, które pasują do lewego lub prawego rekordu tabeli.

Składnia SQL JOIN

Ogólna składnia jest taka:

WYBÓR nazw kolumn

 Od nazwy tabeli1 Nazwa tabeli JOIN2

     ON column-name1 = nazwa kolumny2

 GDZIE TO ZOSTAŁO ZAGROŻONE

Ogólna składnia z INNER jest:

WYBÓR nazw kolumn

 Od nazwy tabeli1 INNER JOIN tabela-name2

     ON column-name1 = nazwa kolumny2

 GDZIE TO ZOSTAŁO ZAGROŻONE

Uwaga: Słowo kluczowe INNER jest opcjonalne: jest to domyślna, jak również najbardziej commmonly używana operacja JOIN.