Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

SQL JOIN łączy w sobie rekordy z dwóch tabel.

JOIN lokalizuje powiązane wartości kolumn w dwóch tabelach.

Zapytanie może zawierać zero, jedną lub wiele operacji JOIN.

INNER JOIN jest takie samo jak JOIN; słowo kluczowe INNER jest opcjonalne.

Różne rodzaje JOINów

(INNER) JOIN: Wybierz rekordy, które mają pasujące wartości w obu tabelach.

LEFT (OUTER) JOIN: Wybierz rekordy z pierwszej (najbardziej lewej) tabeli z pasującymi rekordami prawej tabeli.

RIGHT (OUTER) JOIN: Wybierz rekordy z drugiej (najbardziej prawej) tabeli z pasującymi rekordami z lewej tabeli.

FULL (OUTER) JOIN: Wybiera wszystkie rekordy, które pasują do lewego lub prawego rekordu tabeli.

Składnia SQL JOIN

Ogólna składnia jest taka:

WYBÓR nazw kolumn

 Od nazwy tabeli1 Nazwa tabeli JOIN2

     ON column-name1 = nazwa kolumny2

 GDZIE TO ZOSTAŁO ZAGROŻONE

Ogólna składnia z INNER jest:

WYBÓR nazw kolumn

 Od nazwy tabeli1 INNER JOIN tabela-name2

     ON column-name1 = nazwa kolumny2

 GDZIE TO ZOSTAŁO ZAGROŻONE

Uwaga: Słowo kluczowe INNER jest opcjonalne: jest to domyślna, jak również najbardziej commmonly używana operacja JOIN.

Języki

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.