Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Algorytmy uczenia maszynowego mogą gromadzić, przechowywać i analizować dane oraz generować wartościowe wyniki. Narzędzia te pozwalają ocenić stan skomplikowanych i pogrupowanych danych. Można również powiedzieć, że uczenie maszynowe oferuje różne narzędzia pozwalające zrozumieć złożone dane poprzez ich segmentację i uproszczenie. Ponadto umożliwia ono automatyzację zadań biznesowych i podejmowanie lepszych decyzji dzięki uporządkowanym danym.

Z pewnością w uczeniu maszynowym dane działają jak paliwo. Użytkownik wprowadza nowe dane do modelu uczenia maszynowego, a ten, analizując wszystkie wymagane dane, generuje pożądany wynik. Algorytm będzie wykorzystywał odpowiednie dane do uzyskania wyników. Dlatego ważne jest, aby konsekwentnie udoskonalać dane. Uszlachetnianie pomoże usunąć ze zbiorów danych nieistotne i nieaktualne dane. Dane te nie są już potrzebne, aby mieć wpływ na wynik.

Nieistotne dane w algorytmie będą wpływać na wynik oraz na dokładność i skuteczność modelu. Dlatego usunięcie nieistotnych danych ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia wydajności wyniku. Wyjaśnia to znaczenie czyszczenia danych w uczeniu maszynowym. Ponieważ naukowcy nie rozmawiają często na ten temat, początkujący nie wiedzą, dlaczego i w jaki sposób należy usuwać niepotrzebne dane. To sprawia, że początkujący nie są w stanie zapewnić efektywności i dokładności swoich wyników. Dlatego przygotowaliśmy ten obszerny przewodnik, aby pomóc początkującym.

Czyszczenie danych

Czyszczenie danych polega na usuwaniu nieistotnych danych z całego modelu. Proces ten usuwa niedokładność danych wyjściowych poprzez usunięcie niepożądanych danych. Zapewnia również, że dane są spójne, poprawne i możliwe do wykorzystania. Proces czyszczenia danych można rozpocząć od zidentyfikowania błędów i rozwiązania problemów poprzez usunięcie danych. Do czyszczenia niechcianych danych należy użyć narzędzi takich jak Python. Narzędzie to pomoże w napisaniu kodu i usunięciu danych. Oprócz używania języka programowania do interpretowania kodu czyszczącego dane, należy również ręcznie usuwać dane. Należy pamiętać, że głównym celem czyszczenia danych jest usunięcie błędu, który wpływa na wynik. Z tego względu proces czyszczenia danych może okazać się trudny, ale jego rezultat jest znakomity.

Etapy czyszczenia danych

Pierwszym krokiem do czyszczenia danych jest określenie swoich celów. Nie da się wykonać zadania, jeśli nie ma się pojęcia o swoich oczekiwaniach. Gdy już znasz swoje cele, możesz opracować plan ich osiągnięcia. W tym przypadku głównym celem jest uzyskanie dokładności i usunięcie błędów. Podczas planowania należy wybrać strategię, którą będziemy realizować. Najlepszą decyzją będzie skoncentrowanie się na najważniejszych wskaźnikach. Należy jednak zadać sobie kilka pytań, aby znaleźć właściwe wskaźniki.

  • Jaka metryka byłaby najwyższa, aby osiągnąć pożądany rezultat?
  • Jakie są Twoje oczekiwania w stosunku do czyszczenia danych?

Kiedy już zrozumiesz powód czyszczenia danych, możesz wykonać poniższe kroki:

Identyfikacja błędów

Zanim naprawisz błąd i zapewnisz dokładność danych wyjściowych modelu, musisz go najpierw zidentyfikować. Znalezienie błędów pomoże znaleźć optymalne rozwiązanie w jak najkrótszym czasie. Jednak ocena kompletnych danych może być trudna i może wpłynąć na działanie modeli. Dlatego należy zapisywać wszystkie zbiory danych, w których napotkano więcej błędów. Prowadzenie ewidencji pozwala uprościć proces identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z uszkodzonymi lub niepoprawnymi danymi.

Standaryzacja procesu

Podczas czyszczenia danych należy również rozpoznać, czy błąd jest spowodowany nieprawidłową wartością. Każda wartość danych powinna mieć znormalizowany format. Na przykład należy sprawdzić małe i duże litery w ciągach znaków lub zmierzyć jednostkę wartości liczbowych. Zdarza się, że model uznaje dane za niedokładne z powodu takich literówek i przekłamań.

Upewnij się co do dokładności danych

Po przeanalizowaniu bazy danych pod kątem czyszczenia danych należy potwierdzić dokładność danych za pomocą różnych narzędzi. Aby usprawnić i przyspieszyć proces czyszczenia, należy zainwestować w narzędzia do przetwarzania danych. Większość z tych narzędzi wykorzystuje algorytm uczenia maszynowego do identyfikacji odpowiednich danych i czyszczenia ich w czasie rzeczywistym. W rezultacie wpływa to pozytywnie na dokładność modelu i generuje najlepsze wyniki.

Sprawdź, czy nie ma duplikatów danych

Duplikaty danych mogą nie powodować żadnych błędów, ale pochłaniają dużo czasu na uzyskanie wyników. Problem ten można jednak rozwiązać, identyfikując duplikaty podczas analizy danych. Poszukaj narzędzi do analizy danych, które pozwolą oczyścić dane z duplikatów. Wybierz zautomatyzowane narzędzie do analizy i usuwania duplikatów danych.

Ocena danych

Po zidentyfikowaniu, ujednoliceniu i usunięciu niechcianych i zduplikowanych danych należy dołączyć je do bazy danych za pomocą narzędzi innych firm. Narzędzia te będą gromadzić dane z modelu pierwszej strony, oczyszczać je i dostarczać pełnych informacji o dokładności danych. Po oczyszczeniu danych za pomocą tych zewnętrznych źródeł można je wykorzystać do dokładnej analityki biznesowej.

Omówienie z zespołem

Podzielenie się tymi metodami z zespołem zapewni spójność i dokładność w krótszym czasie. Jeśli połączysz swój zespół w celu promowania tych nowych protokołów, wzmocnisz go. Zapoznaj swój zespół z planem czyszczenia danych i podziel się nim z nim. W rezultacie zapewni to dokładność modeli i przyspieszy proces czyszczenia danych.

Znaczenie czyszczenia danych

Podobnie jak w wielu innych firmach, dane mogą mieć kluczowe znaczenie również dla Twojej firmy. Posiadając dokładne dane, można usprawnić działalność biznesową i podejmować lepsze decyzje. Przykładem może być firma kurierska, której działalność zależy od adresów klientów. Aby zachować dokładność danych, należy stale aktualizować bazę danych. Ponieważ wielu klientów w mieście może przenieść się do innej dzielnicy, należy regularnie aktualizować dane. Jeśli dane są niedokładne i nieaktualne, pracownicy będą popełniać błędy podczas wykonywania zadań biznesowych. Dlatego należy skupić się na aktualizowaniu nowych danych i czyszczeniu starych. Oto kilka korzyści z czyszczenia danych dla Twojej firmy:

  • Technika efektywna kosztowo
  • Zmniejsza ryzyko błędów
  • Lepsze pozyskiwanie klientów
  • Zwiększenie ilości bezproblemowych danych
  • Umożliwienie podejmowania lepszych decyzji
  • Zwiększenie produktywności pracowników

Wnioski

Czyszczenie danych to skuteczna technika zwiększania dokładności modelu uczenia maszynowego. Wiele firm nie radzi sobie z czyszczeniem niechcianych danych z bazy danych swojego modelu. W tym przewodniku omówiliśmy, w jaki sposób można udoskonalić i poprawić wydajność zbioru danych uczenia maszynowego oraz zmniejszyć liczbę błędów.

Języki

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.