Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Teoretyczne

Przygotowaliśmy ogromny, głęboki, konwulsyjny system neuronowy do zaaranżowania 1,3 miliona zdjęć high-goala w sieci LSVRC-2010 ImageNet przygotowując zestaw do 1000 unikalnych klas. Na podstawie informacji testowych uzyskaliśmy wyniki z top-1 i top-5, które wyniosły 39,7% i 18,9%, co znacznie przewyższa dotychczasowe najlepsze wyniki w klasie. System neuronowy, który ma 60 milionów parametrów i 500,000 neuronów, składa się z pięciu warstw fałdowych, z których niektóre są ciągnięte przez warstwy max-poolingowe, oraz dwóch powiązanych międzynarodowo warstw z ostatnim 1000-way softmaxem. Aby przyspieszyć przygotowanie, wykorzystaliśmy neurony nieimmerujące i wydajne układy GPU wykorzystujące siatki faliste. Aby zredukować overfitting w warstwach powiązanych międzynarodowo, zastosowaliśmy inną strategię regularyzowania, która okazała się wyjątkowo skuteczna.

Języki

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.