Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Streszczenie

Fundacja:

Ciągły napływ informacji z układów genomowych i użytecznej genomiki umożliwił wejście na nową dziedzinę bioinformatyki, która konsoliduje elementy nauki i inżynierii oprogramowania.

Cele:

Tutaj proponujemy definicję tej nowej dziedziny i audyt części badań, która jest poszukiwana, szczególnie w związku z transkrypcyjnymi ramami administracyjnymi.

Techniki:

Nasza definicja jest następująca: Bioinformatyka to konceptualizacja nauki w zakresie makrocząsteczek (w sensie fizyczno-naukowym), a następnie zastosowanie metod “informatycznych” (uzyskanych z zamówień, na przykład, matematyki stosowanej, inżynierii oprogramowania i pomiarów) w celu zrozumienia i uporządkowania danych związanych z tymi cząstkami, na wielką skalę.

WYNIKI I WNIOSKI:

Badania w bioinformatyce koncentrują się wokół trzech rodzajów ogromnych zbiorów danych dostępnych w atomistyce: struktur makrocząsteczkowych, układów genomów oraz efektów ubocznych praktycznych testów genomicznych (np. informacji artykulacyjnych). Dodatkowe dane obejmują zawartość dokumentów logicznych i “informacji o związkach” ze szlaków metabolicznych, naukowych drzew kategoryzacyjnych i systemów asocjacji białek. Bioinformatyka wykorzystuje szeroki zakres strategii obliczeniowych, w tym układ i podstawowy układ, plan bazy danych i eksplorację informacji, geometrię makrocząsteczkową, rozwój drzew filogenetycznych, prognozę struktury i pojemności białek, wyszukiwanie jakości i grupowanie informacji artykulacyjnych. Akcent położony jest na metodologie koordynujące asortyment technik obliczeniowych i niejednorodne źródła informacji. Bioinformatyka jest wreszcie dyscypliną ziemską. Przeglądamy niektóre zastosowania delegowane, np. odkrywanie homologów, planowanie leków i przeprowadzanie spisów powszechnych na ogromną skalę. Dodatkowe dane związane z badaniem są dostępne na stronie internetowej http://bioinfo.mbb.yale.edu/what-is-it.

Języki

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.