Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

A Definicja zarządzania wiedzą

Zarządzanie danymi jest procesem administracyjnym, który obejmuje pozyskiwanie, walidację, przechowywanie, ochronę i przetwarzanie wymaganych danych w celu zapewnienia dostępności, wiarygodności i terminowości informacji dla użytkowników. Organizacje i przedsiębiorstwa całkiem niedawno wykorzystywały ogromne ilości danych do podejmowania decyzji biznesowych i uzyskiwania głębokiego wglądu w zachowania klientów, trendy i możliwości tworzenia wyjątkowych doświadczeń klientów.

Czym jest zarządzanie danymi?

Aby zsumować ogromną ilość wiedzy, którą przedsiębiorstwa gromadzą, analizują i przechowują dzisiaj, firmy zajmują się rozwiązaniami i platformami do zarządzania danymi. Rozwiązania w zakresie zarządzania danymi sprawiają, że przetwarzanie, walidacja i inne istotne funkcje są prostsze i mniej czasochłonne.

Wiodące platformy zarządzania danymi pozwalają przedsiębiorstwom na wykorzystanie Big Data ze wszystkich źródeł danych, w czasie rzeczywistym, co pozwala na prostsze angażowanie się w relacje z klientami i zwiększenie wartości w okresie ich życia (CLV). Oprogramowanie do zarządzania danymi jest ważne, ponieważ tworzymy i konsumujemy dane w niespotykanym dotąd tempie. Najlepsze platformy zarządzania danymi dają przedsiębiorstwom i organizacjom 360-stopniowy wgląd w swoich klientów, a tym samym pełną widoczność potrzebną do uzyskania głębokiego, krytycznego wglądu w zachowania konsumentów, który daje markom przewagę konkurencyjną.

Wyzwania związane z zarządzaniem danymi

Chociaż niektóre firmy są dobre w zbieraniu danych, nie zarządzają nimi w sposób tolerowany, aby nadać im sens. Samo zbieranie danych nie wystarczy; przedsiębiorstwa i organizacje muszą od początku zrozumieć, że zarządzanie danymi i ich analiza będą skuteczne tylko wtedy, gdy po raz pierwszy zastanowią się nad tym, w jaki sposób zyskają na wartości dzięki swoim danym. Wyjdą wtedy poza zbieranie danych z efektywnymi systemami przetwarzania, przechowywania i walidacji danych, również jako skuteczne strategie analityczne.

Kolejne wyzwanie związane z zarządzaniem wiedzą pojawia się, gdy firmy kategoryzują dane i organizują je bez uprzedniego rozważenia odpowiedzi, które mają nadzieję uzyskać z informacji. Każdy etap gromadzenia wiedzy i zarządzania nią musi prowadzić do pozyskania odpowiednich danych i ich analizy w celu pozyskania użytecznych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych opartych na danych.

Najlepsze praktyki w zakresie zarządzania danymi

Najlepsze dzięki zarządzaniu danymi, a w końcu uzyskać wgląd potrzebny do podejmowania decyzji opartych na danych, są zacząć od pytania biznesowego i zdobyć informacje potrzebne do udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Firmy muszą zebrać ogromne ilości danych z różnych źródeł, a następnie skorzystać z najlepszych praktyk podczas przeglądania metod przechowywania i zarządzania informacjami, czyszczenia i wydobywania informacji, a następnie analizowania i wizualizacji informacji, aby przedstawić swoje decyzje biznesowe.

Ważne jest, aby pamiętać, że najlepsze praktyki zarządzania danymi kończą się na lepszej analityce. Poprzez prawidłowe zarządzanie i przygotowanie informacji do analizy, firmy optymalizują swoje Big Data. Kilka organizacji i przedsiębiorstw powinno dążyć do realizacji kilku najlepszych praktyk w zakresie zarządzania danymi:

Uproszczenie dostępu do tradycyjnych i powstających danych

Scrub data to infugerencja jakości w istniejące procesy biznesowe

Kształtowanie danych przy użyciu elastycznych technik manipulacyjnych

To właśnie przy pomocy platform zarządzania wiedzą organizacje mają prawo do gromadzenia, sortowania i przechowywania swoich informacji, a następnie przepakowywania ich w sposób zwizualizowany, w którym są one przydatne dla marketerów. Najlepiej działające platformy zarządzania danymi są w stanie zarządzać wszystkimi informacjami ze wszystkich źródeł danych w centralnej lokalizacji, dając marketerom i kadrze zarządzającej najbardziej dokładne dostępne informacje biznesowe i dotyczące klientów.

Korzyści płynące z platform zarządzania wiedzą i zarządzania danymi

Platforma zarządzania danymiZarządzanie danymi jest inicjatywą w kierunku obsługi ogromnej ilości wiedzy, zarówno ustrukturyzowanej, jak i nieustrukturyzowanej, która codziennie zalewa przedsiębiorstwa. Tylko dzięki najlepszym praktykom zarządzania danymi organizacje są gotowe do wykorzystania swoich danych i uzyskania informacji, które są im potrzebne do tworzenia użytecznych informacji.

W rzeczywistości, zarządzanie danymi poprzez wiodące platformy zarządzania danymi umożliwia organizacjom i przedsiębiorstwom wykorzystanie analizy danych w korzystny sposób, np:

Personalizacja doświadczeń klientów

Dodawanie wartości do interakcji z klientami

Identyfikacja podstawowych przyczyn niepowodzeń w sprzedaży i problemów biznesowych w czasie rzeczywistym

Uzyskiwanie przychodów związanych z marketingiem opartym na danych

Zwiększanie zaangażowania klientów

Zwiększanie lojalności klientów