Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

A Definicja zarządzania wiedzą

Zarządzanie danymi jest procesem administracyjnym, który obejmuje pozyskiwanie, walidację, przechowywanie, ochronę i przetwarzanie wymaganych danych w celu zapewnienia dostępności, wiarygodności i terminowości informacji dla użytkowników. Organizacje i przedsiębiorstwa całkiem niedawno wykorzystywały ogromne ilości danych do podejmowania decyzji biznesowych i uzyskiwania głębokiego wglądu w zachowania klientów, trendy i możliwości tworzenia wyjątkowych doświadczeń klientów.

Czym jest zarządzanie danymi?

Aby zsumować ogromną ilość wiedzy, którą przedsiębiorstwa gromadzą, analizują i przechowują dzisiaj, firmy zajmują się rozwiązaniami i platformami do zarządzania danymi. Rozwiązania w zakresie zarządzania danymi sprawiają, że przetwarzanie, walidacja i inne istotne funkcje są prostsze i mniej czasochłonne.

Wiodące platformy zarządzania danymi pozwalają przedsiębiorstwom na wykorzystanie Big Data ze wszystkich źródeł danych, w czasie rzeczywistym, co pozwala na prostsze angażowanie się w relacje z klientami i zwiększenie wartości w okresie ich życia (CLV). Oprogramowanie do zarządzania danymi jest ważne, ponieważ tworzymy i konsumujemy dane w niespotykanym dotąd tempie. Najlepsze platformy zarządzania danymi dają przedsiębiorstwom i organizacjom 360-stopniowy wgląd w swoich klientów, a tym samym pełną widoczność potrzebną do uzyskania głębokiego, krytycznego wglądu w zachowania konsumentów, który daje markom przewagę konkurencyjną.

Wyzwania związane z zarządzaniem danymi

Chociaż niektóre firmy są dobre w zbieraniu danych, nie zarządzają nimi w sposób tolerowany, aby nadać im sens. Samo zbieranie danych nie wystarczy; przedsiębiorstwa i organizacje muszą od początku zrozumieć, że zarządzanie danymi i ich analiza będą skuteczne tylko wtedy, gdy po raz pierwszy zastanowią się nad tym, w jaki sposób zyskają na wartości dzięki swoim danym. Wyjdą wtedy poza zbieranie danych z efektywnymi systemami przetwarzania, przechowywania i walidacji danych, również jako skuteczne strategie analityczne.

Kolejne wyzwanie związane z zarządzaniem wiedzą pojawia się, gdy firmy kategoryzują dane i organizują je bez uprzedniego rozważenia odpowiedzi, które mają nadzieję uzyskać z informacji. Każdy etap gromadzenia wiedzy i zarządzania nią musi prowadzić do pozyskania odpowiednich danych i ich analizy w celu pozyskania użytecznych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych opartych na danych.

Najlepsze praktyki w zakresie zarządzania danymi

Najlepsze dzięki zarządzaniu danymi, a w końcu uzyskać wgląd potrzebny do podejmowania decyzji opartych na danych, są zacząć od pytania biznesowego i zdobyć informacje potrzebne do udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Firmy muszą zebrać ogromne ilości danych z różnych źródeł, a następnie skorzystać z najlepszych praktyk podczas przeglądania metod przechowywania i zarządzania informacjami, czyszczenia i wydobywania informacji, a następnie analizowania i wizualizacji informacji, aby przedstawić swoje decyzje biznesowe.

Ważne jest, aby pamiętać, że najlepsze praktyki zarządzania danymi kończą się na lepszej analityce. Poprzez prawidłowe zarządzanie i przygotowanie informacji do analizy, firmy optymalizują swoje Big Data. Kilka organizacji i przedsiębiorstw powinno dążyć do realizacji kilku najlepszych praktyk w zakresie zarządzania danymi:

Uproszczenie dostępu do tradycyjnych i powstających danych

Scrub data to infugerencja jakości w istniejące procesy biznesowe

Kształtowanie danych przy użyciu elastycznych technik manipulacyjnych

To właśnie przy pomocy platform zarządzania wiedzą organizacje mają prawo do gromadzenia, sortowania i przechowywania swoich informacji, a następnie przepakowywania ich w sposób zwizualizowany, w którym są one przydatne dla marketerów. Najlepiej działające platformy zarządzania danymi są w stanie zarządzać wszystkimi informacjami ze wszystkich źródeł danych w centralnej lokalizacji, dając marketerom i kadrze zarządzającej najbardziej dokładne dostępne informacje biznesowe i dotyczące klientów.

Korzyści płynące z platform zarządzania wiedzą i zarządzania danymi

Platforma zarządzania danymiZarządzanie danymi jest inicjatywą w kierunku obsługi ogromnej ilości wiedzy, zarówno ustrukturyzowanej, jak i nieustrukturyzowanej, która codziennie zalewa przedsiębiorstwa. Tylko dzięki najlepszym praktykom zarządzania danymi organizacje są gotowe do wykorzystania swoich danych i uzyskania informacji, które są im potrzebne do tworzenia użytecznych informacji.

W rzeczywistości, zarządzanie danymi poprzez wiodące platformy zarządzania danymi umożliwia organizacjom i przedsiębiorstwom wykorzystanie analizy danych w korzystny sposób, np:

Personalizacja doświadczeń klientów

Dodawanie wartości do interakcji z klientami

Identyfikacja podstawowych przyczyn niepowodzeń w sprzedaży i problemów biznesowych w czasie rzeczywistym

Uzyskiwanie przychodów związanych z marketingiem opartym na danych

Zwiększanie zaangażowania klientów

Zwiększanie lojalności klientów

Języki

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.