Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and
Coursera Learner working on a presentation with Coursera logo and

Prawa robotyki to wiele praw, zasad czy standardów, które są proponowane jako kluczowy system wspomagający prowadzenie robotów, które mają być samowystarczalne. Roboty o takim poziomie nieprzewidywalności jeszcze nie istnieją, jednak zostały one na ogół przewidziane w sci-fi, filmach i stanowią punkt dynamicznych prac innowacyjnych w dziedzinie technologii mechanicznych i świadomości człowieka.

Najbardziej znanym układem praw są te skomponowane przez Izaaka Asimowa w latach czterdziestych lub od nich zależne, jednak różne układy praw zostały zaproponowane przez analityków w kolejnych dziesięcioleciach.

Najbardziej znanym układem praw jest “Trzy prawa autonomii mechanicznej” Izaaka Asimowa. Zostały one przedstawione w jego opowiadaniu “Dywersja” z 1942 r., mimo że były one zapowiedziane w kilku wcześniejszych opowiadaniach. Trzy prawa są:

Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani też, poprzez bezczynność, pozwolić, aby człowiek przyszedł zranić.

Robot musi stosować się do żądań, które zostały mu przekazane przez ludzi, poza przypadkami, w których takie żądania byłyby sprzeczne z Prawem Podstawowym.

Robot musi dbać o własną rzeczywistość, o ile w związku z tym ubezpieczenie nie zmaga się z Pierwszym lub Drugim Prawem.

Blisko końca swojej książki “Ustanowienie i Ziemia” przedstawił prawo zerowe, przy czym pierwsze trzy odpowiednio przebudowane zostały jako podległe mu:

Robot nie może zaszkodzić człowiekowi, ani też, przez bezczynność, pozwolić, by ludzkość stała się krzywda.

Dostosowania i rozszerzenia istnieją w zależności od tej struktury. Począwszy od 2011 roku pozostają one “anegdotycznym urządzeniem”.

W 2011 r. Rada ds. Badań Nauk Inżynieryjnych i Fizycznych (EPSRC) oraz Rada ds. Badań Nauk Humanistycznych i Sztuki (AHRC) z Wielkiej Brytanii opublikowały wspólnie zestaw pięciu etycznych “zasad dla projektantów, konstruktorów i użytkowników robotów” w świecie rzeczywistym, wraz z siedmioma “przesłaniami wysokiego szczebla”, które mają być przekazywane w oparciu o warsztaty badawcze we wrześniu 2010 r:

roboty nie powinny być planowane wyłącznie lub zasadniczo w celu egzekucji lub krzywdzenia ludzi.

Ludzie, a nie roboty, są niezawodnymi specjalistami. Roboty są urządzeniami przeznaczonymi do osiągania ludzkich celów.

Roboty powinny być skonstruowane w sposób gwarantujący ich dobre samopoczucie i bezpieczeństwo.

Roboty to antyki; nie powinny być przeznaczone do wykorzystywania bezsilnych klientów poprzez wywoływanie entuzjastycznej reakcji lub polegania na nich. Konsekwentnie powinno być możliwe odróżnienie robota od człowieka.

Powinno być konsekwentnie możliwe odkrycie, kto jest prawnie odpowiedzialny za robota.

Proponowane do przekazania komunikaty były następujące:

Przyjmujemy, że roboty mogą mieć kolosalny, pozytywny wpływ na społeczeństwo. Musimy dać robotowi myślącemu możliwość badania.

Straszna praktyka szkodzi nam wszystkim.

Rozwiązywanie otwartych obaw pomoże nam wszystkim zdobyć teren.

Udowodnijmy, że my, jako robotycy, skupiamy się na najbardziej idealnych modelach szkolenia.

Aby zrozumieć wyjątkowe okoliczności i wyniki naszego egzaminu, powinniśmy współpracować ze specjalistami z różnych dziedzin, w tym socjologii, prawa, teorii i wyrażania ludzkich doświadczeń.

Powinniśmy myśleć o moralności prostolinijności: czy istnieją punkty przełomowe w tym, co powinno być transparentnie dostępne?

W momencie, gdy widzimy w prasie złe zapisy, postanawiamy odłożyć na bok wysiłek nawiązania kontaktu z zapowiadającymi się pisarzami.

Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani też, poprzez bezczynność, pozwolić, aby człowiek zranił się.

Robot musi stosować się do żądań ludzi, z wyjątkiem przypadków, w których takie żądania byłyby sprzeczne z Prawem pierwotnym.

Robot musi dbać o własną rzeczywistość, o ile takie zapewnienie nie jest sprzeczne z Pierwszym lub Drugim Prawem.

Blisko końca jego książki Ustanowienie i Ziemia, zostało przedstawione prawo zerowe, przy czym pierwsze trzy z nich zostały zasadnie przerobione jako podrzędne:

0. Robot nie może szkodzić ludzkości, ani też, przez bezczynność, umożliwiać człowiekowi przychodzenie z krzywdą.

Dostosowania i rozszerzenia istnieją w zależności od tego systemu. Począwszy od 2011 roku pozostają one “anegdotycznym urządzeniem”.

Języki

Weekly newsletter

No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.